Nyheter

Skriv ut
PDF
nov
05

Region Syd: Särskilda folkbildningsinsatser

Kulturens Region Syd har beviljat följande särskilda folkbildningsinsatser:

Sveriges Körförbund - Projekt Körkonsert Queen - 20 000 kronor

Skriv ut
PDF
nov
03

SUB & RTSI - stort uppslag i Kupé

SUB - Riksförbundet För Subkultur och Arvsfondsprojektet Rätten till sin identitet i stort uppslag i tidningen Kupé.

Här hittar du hela artikeln!

Skriv ut
PDF
okt
23

Kulturens beviljas stöd för ytterligare Arvsfondsprojekt

Kulturens Bildningsverksamhet har den 21 oktober beviljats stöd med 597 000 kr för år 1 av det 2-åriga Arvsfondsprojektet ”Young Sapmi”, vars syfte är att erbjuda en plattform för gemenskap och lärande för och med unga samer. Vi välkomnar projektledare Simon Lundmark Kuhmunen och övriga projektmedarbetare till Kulturens!

Idag avslutas ett annat av våra Arvsfondsprojekt, Teaterprojektet DetFunkar. Vi tackar projektledare Johan Seige för tre spännande och innehållsrika år, och är glada över att redan den 1 november få återse honom och hans kollega Linnéa Grimstedt i deras nya teaterprojekt Funk i 4D, som beviljades stöd från Arvsfonden tidigare i höst - även det med Kulturens som projektägare.

Kulturens har i vårt strategidokument för mänskliga rättigheter tydligt uttalat ambitionen att värna allas lika rätt till delaktighet i kulturlivet, både som utövare och publik. Våra insatser och projekt på detta område samlas under paraplyet ”Rätten till kultur”, som i dagsläget innefattar Arvsfondsprojekten Rätten Till Sin Identitet, Teaterprojektet DetFunkar, Du kan jag kan och Välja Vinkel. När vi nu utökar projektfamiljen kan vi ta ytterligare steg mot att göra kulturen till den mänskliga rättighet den faktiskt är, vilket är mycket glädjande!

Skriv ut
PDF
okt
14

Region Öst: Särskilda folkbildningsinsatser

Kulturens Region Öst har beviljat följande särskilda folkbildningsinsatser:

  • Sveriges Film- och Videoförbund - Inspirationsdag Region Öst - 5 500 kronor
  • Kören Tonvisa - Körinternat  - 2 500 kronor
  • Östgöta Balett- och Dansakademi - Lokalanpassning, klassisk balett -  7.000:-
Skriv ut
PDF
okt
14

Evelyn tar ton!

Studieförbundet Kulturens får en ny enhet med inriktning mot samtida populärmusik. Enheten får namnet Evelyn och enhetschef blir Erik Hasselgärde.

Här hittar du hela artikeln!

Kulturens Bildningsverksamhet
// Adress Box 1148, 171 23 Solna //
Besöksadress Linnégatan 14, Stockholm // Växel 08-470 24 45 // E-post info@kulturens.se

single_pixel

Kulturens har sexton medlemsorganisationer med vilka vi har ett mycket nära samarbete:
Föreningen Sveriges Körledare, Kammarmusikförbundet, Kontaktnätet Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFOD), Riksförbundet Unga Musikanter (RUM), Riksförbundet Visan i Sverige, Svenska Folkdansringen, Svensk Jazz, Sveriges Film-och Videoförbund (SFV), Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund (SOF), Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR), upSweden music community, Ung Media Sverige, FolkYou, Sub - Riksförbundet för subkultur.