Nyheter

Skriv ut
PDF
maj
11

Studiecirkelmaterial om normer ,makt och förändring

Författare // Robin Lund

TANKEBANKEN - Ett studiecirkelmaterial om
normer, makt och förändring.

Här hittar du hela materialet!

NAB – NORMER, ATTITYDER OCH BETEENDEN.
NAB-projektet drivs av ungdomsförbunden Ung Media
Sverige och Sverok

Skriv ut
PDF
maj
05

Inbjudan till föreningar Kulturkalaset Göteborg

Författare // Robin Lund

Kulturens är med på Kulturkalaset i Göteborg 11 – 16 augusti och här har föreningar inom våra medlemsorganisationer möjlighet att vara med och visa upp sin verksamhet!

Nedan hittar du mer information.

Inbjudan föreningar

Inbjudan medlemsorganisationer

Regionordförande Berit Wallsten i Göteborg är kontaktperson.
För anmälan och bokning senast den 13 maj samt för mer information kontakta Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen eller på telefon 0723-941880.

 

Skriv ut
PDF
apr
24

Kulturens beviljas stöd för två nya arvsfondsprojekt

Författare // Robin Lund

Kulturens Bildningsverksamhet har den 22 april beviljats medel för två nya projekt ur Allmänna Arvsfonden, ”Du kan, jag kan” och ”Välja vinkel - ett projekt av och med personer med funktionsnedsättning”.

Kulturens har i vårt strategidokument för mänskliga rättigheter tydligt uttalat ambitionen att värna allas lika rätt till delaktighet i kulturlivet, både som utövare och publik. Våra insatser och projekt på detta område samlas under paraplyet ”Rätten till kultur”, som i dagsläget innefattar Arvsfondsprojekten Kulturarvsagenterna, Rätten Till Sin Identitet samt Teaterprojektet DetFunkar. Vi är mycket stolta och glada att nu få välkomna två nya projekt till ”Rätten till kultur”-familjen, så att vi kan ta ytterligare steg mot att göra kulturen till den mänskliga rättighet den faktiskt är.

Mer om projekten:

Du kan, jag kan
som beviljats stöd med 946 000 kronor för år 1 av 3
Projektet vänder sig till ungdomar 16-23 år, intagna eller nyligen utskrivna från HVB/LVU/SoL. Totalt minst 15 aktiva ungdomar under det första året. De erbjuds en möjlighet att genom utbildning och coaching i textförfattande, låtskrivande, produktion och arrangemang få verktyg att kanalisera tankar, skuldkänslor och ångest som uppkommit ur sättet som de levt sina liv, sitt straff, sina relationer och genom reflektionsdagböcker. Syftet är att genom musik ge dessa unga metoder att närma sig själva och formulera sina känslor och därigenom erbjudas en väg till ny identitet, nytt sammanhang, stärkt självförtroende och hopp. Målet är att deltagarna ska uppleva att de fått ett nytt sammanhang, att de synliggjorts och utvecklats och att minst hälften av deltagarna fortsätter vara aktiva med musik efter projektets genomförande. Efter projekttidens slut tar Kulturens ansvar för att genomföra riktade insatser mot sammanlagt tio HVB-hem i Sverige, i första hand som seminarier, workshops och kurser. Lokalt/Nationellt/Regionalt projekt. Prioriterat område: Motverka våld trakasserier och mobbning.
Projektledare: Temurmalik Khudojberdi, Uppsala

Välja Vinkel – ett projekt av och med personer med funktionsnedsättning
som beviljats stöd med 1 949 000 kronor för år 1 av 3
Välja vinkel är ett projekt som vill bidra till att förändra förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att kunna få berätta sin historia och välja sin vinkel. Den primära målgruppen är personer med funktionsnedsättningar av olika slag, exempelvis rörelsehinder, dövhet, blindhet samt psykiska funktionsnedsättningar. Sekundär målgrupp är arrangörer av kulturevenemang samt media. Projektet vill under tre år testa, utvärdera och utveckla metoder som ska bidra till en ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning inom kulturens värld. Planen är att målgruppen besöker och recenserar kulturevenemang i text, bild och video, i syfte att bidra med nya vinklar på tillgänglighetsarbete. Ett samarbete med kulturarrangörer ska under projektets andra år säkra att målgruppens berättelser bidrar till förbättrat tillgänglighet inom kulturen framöver. Regionalt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet.
Samarbetsorganisation: Kulturföreningen Kretsen, Umeå.

M v h

Sofia Nygren, projektansvarig ”Rätten till kultur"

Skriv ut
PDF
apr
22

Stor satsning samtida populärmusik

Författare // Robin Lund

Kulturens förstärker sitt arbete för samtida populärmusik

Från och med månadsskiftet mars/april 2015 sker folkbildningsverksamheten som tidigare skedde i samarbete med medlemsorganisationen upSweden helt i Kulturens regi. Kulturens har övertagit anställningarna avseende personalen sedan april månad.

- Kulturens har fått ett tillskott av engagerade och kunniga medarbetare runt om i hela landet. Vi kommer att fortsätta att satsa på verksamheten, säger Magnus Eriksson, förbundsordförande för Kulturens.

Erik Hasselgärde är enhetschef och ansvarig för nya musikenheten, som ännu arbetar med namn och profilering. Den nya musikenheten kommer bland annat att genomföra en kick-off resa till Berlin i början av juni i år.

upSweden kommer att finnas kvar som medlemsorganisation i Kulturens. Rikskulturorganisationen upSweden vidareutvecklar sitt arbete som nationell företrädare för den samtida populärmusiken i Sverige.

2015-04-22

Kenneth Lundmark Verksamhetsledare 070 – 274 18 35

Kulturens Bildningsverksamhet, Box 1148, 171 23 Solna

Kulturens förbundsordförande Magnus Eriksson nås på mobil 070 – 666 10 44

Skriv ut
PDF
apr
17

Publikutveckling på G!

Författare // Robin Lund

Svensk Jazz, Riksförbund för Folkmusik och Dans samt Kontaktnätet står bakom förstudien Publiken i fokus, om hur arrangörer kan arbeta med publikutveckling. 

Kulturens medverkade på seminarium då rapporten släpptes tillsammans med Svensk Jazz och RFoD samt Ideell kulturallians.

I rapporten finns tips och inspiration!

Publikutveckling kan avse arbete för att nå nya målgrupper men även arbete för att fördjupa relationen med etablerad publik.
I Kulturens perspektiv finns också kopplingen till vårt rättighetsarbete – rätten till kultur – som innebär att vi vill öppna upp svenskt kulturliv för fler. Socioekonomisk bakgrund, geografiska skillnader, etnicitet, jämställdhet – många faktorer har betydelse för tillgången till kultur som utövare och publik. Hur kan vi långsiktigt arbeta för att nå nya målgrupper? Att inkludera fler?

 

Här hittar du hela rapporten.

Kulturens Bildningsverksamhet
// Adress Box 1148, 171 23 Solna //
Besöksadress Linnégatan 14, Stockholm // Växel 08-470 24 45 // E-post info@kulturens.se

single_pixel

Kulturens har fjorton medlemsorganisationer som vi arbetar mycket nära:
Föreningen Sveriges Körledare, Kammarmusikförbundet, Kontaktnätet Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFOD), Riksförbundet Unga Musikanter (RUM), Riksförbundet Visan i Sverige, Svenska Folkdansringen, Svensk Jazz, Sveriges Film-och Videoförbund (SFV), Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund (SOF), Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR), upSweden music community, Ung Media Sverige.