Nyheter

Skriv ut
PDF
apr
29

Brasspedagogiskt seminarium 23-28 juni!

Författare // Robin Lund

Brasspedagogiska seminariet är den kurs i landet som varje sommar riktar sig till pedagoger i musik- och kulturskola, och som undervisar bleckblåsinstrument/ensemble/orkester. Kursen samarbetar med Blekinge Internationella Brass-Akademi och kan därför erbjuda en exklusiv bredd i fråga om nationella och internationella kontakter och pedagogisk kunskap.

Liksom tidigare år kan vi se fram mot att möta internationella solister och gästlärare av allra högsta klass. På http://www.bibacademy.com finns information om alla gästlärare under veckan. Förutom Brasspedagogiska seminariets alla egna kursdelar har deltagarna tillgång till morgonföreläsningar, mästarklasser, vissa grupplektioner samt alla konserter i BIBA-kursen.

Brasspedagogiska seminariets schema är beroende av BIBA-kursens schema. Då det inte är klart, kan vi inte komma med exakta tider för varje del av kursen. Däremot kan vi berätta vad som kommer att ingå.

Kursinnehåll:
- Gästlärare i brassensemble och i seminarier om instrumentalundervisning, Torgny Hansson. En välkänd och högt uppskattad profil inom svensk blåsmusik
- Ensemblespel
- En grupp norska trombonelever (9 och 17 år) kommer på besök. De kommer att delta i flera seminarier och frågestunder. Tema: Gruppundervisning
- Workshops/föreläsningar:
1. Tematiserad gruppundervisning – fördelar och vinster
2. Koncentration – hur hjälper vi våra elever att utveckla sin förmåga att koncentrera sig
3. Äventyr som undervisningsform för de yngsta
4. Verktyg/hjälpmedel som ”pustefiduser”, blåsrör etc – Hur varierar vi användningen av dem?
- Besök av solister för intervju och diskussion: I år har vi glädjen att bland andra få möta Thomas Hooten igen, solotrumpetare i Los Angeles Philharmonic, Radek Baborak fd hornist i Berlin Philharmonic Orchestra, numera solist, och Joseph Alessi solotrombonist i New York Philharmonic och vår egen Håkan Björkman.
- Aktuell musikpedagogisk forskning
- Master classes
- Konserter
- Gruppdiskussioner och reflektioner kring brasspedagogens vardag, möjligheter och utmaningar

Maria Becker Gruvstedt, 0708-60 50 87 och Annmari Wangin, 0708-60 55 79

Här hittar du anmälan och mer info!

 

Skriv ut
PDF
apr
02

Svensk Flöjtfestival 2014 i Örebro

Författare // Robin Lund

Varmt välkommen till Örebro 4-6 april 2014 där Svensk Flöjtfestival går av stapeln!

 

Mer info hittar du här:

http://svenskflojt.se/

www.facebook.com/svenskflojt

 

Skriv ut
PDF
apr
01

Falu Kammarkör firar i år sitt 30:e verksamhetsår

Författare // Robin Lund

Detta uppmärksammar vi bland annat med att göra en konsert i Stockholm tillsammans med Adolf Fredriks musikklasser, klass 8C och 8D, och deras dirigent Natalia Edvall. Ur konsertprogrammet: Stenhammars Vårnatt, Mendelssohns Festgesang, Gjeilos Northern lights, Makaroffs Butterfly, Bortnianskys Körkonsert nr 34 samt mycket mer!

Konserten går av stapeln söndag 6 april kl. 17.00 i St Johannes kyrka, Stockholm. Fri entré - rekommenderad kollekt 100:-.

Affish

Hjärtligt välkomna till en härlig konsert med unga och vuxna röster!

Skriv ut
PDF
mar
19

Välkommen till Sveriges Kortfilmfestival 2014!

Författare // Robin Lund

poster 600 x 418-278x400

Sveriges äldsta kortfilmfestival visar varje år nyproducerad svensk kortfilm. Festivalen arrangeras i år för 57:e gången. Den består av tre tävlingsklasser:

1. Individuella klassen, den för filmare som inte har haft avlönad personal eller skådespelare
2. Filmskoleklassen, för landets filmskolor
3. SM i Minutfilm, den berömda tävlingen för filmer som endast är 60 sekunder långa

Biljetter köper du på vår hemsida eller på Bio Rio från 14 Mars.
Sveriges kortfilmfestival arrangeras av Sveriges Film- och videoförbund.
För mer info, biljetter samt hela festivalprogrammet besök vår hemsida: www.sverigeskortfilmfestival.se

Skriv ut
PDF
mar
11

Välkommen – seminarium om kultur och hälsa i Göteborg 26 mars och Malmö 8 april

Författare // Robin Lund

Kunskapen om att kulturella upplevelser kan ha positiv betydelse för vår hälsa har ökat under senare år men det har gjorts få översikter av det aktuella kunskapsläget och begränsade forskningsinsatser. Med start i Göteborg genomför vi därför en seminarieserie i fyra städer om kultur som viktig insats för hållbar folkhälsa. Seminariematerialet kommer att samlas i en antologi och därmed bidra till fortsatta aktiviteter och mer forskning inom området.
Syftet är att redovisa och synliggöra det aktuella kunskapsläget för folkhälsoarbetare, kulturarbetare, riks- och lokalpolitiker, hälso och sjukvårdspersonal, arbetsmarknadens parter och andra intresserade för att stimulera till fler hälsofrämjande aktiviteter med kulturen som insats och mer forskning. Seminarieserien presenterar resultaten från de senaste tio årens forskning och utvärderingar av effekter av kulturaktiviteter i ett folkhälsoperspektiv.

Mer info Göteborg 26 mars

Mer info Malmö 8 april

Kulturens Bildningsverksamhet
// Adress Box 1148, 171 23 Solna //
Besöksadress Linnégatan 14, Stockholm // Växel 08-470 24 45 // E-post info@kulturens.se

single_pixel

Kulturens har fjorton medlemsorganisationer som vi arbetar mycket nära:
Föreningen Sveriges Körledare, Kammarmusikförbundet, Kontaktnätet Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFOD), Riksförbundet Unga Musikanter (RUM), Riksförbundet Visan i Sverige, Svenska Folkdansringen, Svensk Jazz, Sveriges Film-och Videoförbund (SFV), Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund (SOF), Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR), upSweden music community, Ung Media Sverige.