1. Kulturens.se
  2. /
  3. 480-timmarsregeln

480-timmarsregeln

Inom kulturlivet finns det ett stort engagemang och det är inte ovanligt att kulturutövare ägnar flera timmar varje dag åt att förkovra sig inom sitt intresseområde. Detta sker ofta genom deltagande i studiecirklar eller annan folkbildningsverksamhet.
Kulturens är ett statsbidragsvilkorat studieförbund. 480-timmarsregeln innebär att samma persons deltagande inte får rapporteras som underlag för statsbidrag  mer än 480 studietimmar per år och studieförbund. Regeln betyder inte att deltagaren eller cirkelledaren inte får fortsätta i verksamheten efter de deltagit mer än 480 timmar. Det måste däremot finnas minst tre andra deltagare i arrangemanget för att studiecirkeln ska vara statsbidragsberättigat.

Undantag

Ledare som är anställda eller arvoderas av Kulturens och därmed erhåller ersättning i enlighet med det kollektivavtal för cirkelledare, som tecknats mellan Fremia och Unionen, får rapportera mer än 480 studietimmar per år. När ledaren är anställd eller arvoderad av Kulturens ska detta markeras i Gustav på arrangemangsnivå.