Många känner oro för spridningen av corona-virus. Kulturens följer de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten. Mot bakgrund av detta har vi beslutat om följande riktlinjer för Kulturens folkbildning, med syfte att minska risken för smittspridning:

Deltagare som har symptom på luftvägsinfektion, feber eller andra sjukdomssymptom ska inte delta i Kulturens folkbildningsaktiviteter eller vistas i lokalerna förrän de är fullt friska.

Deltagare som har diagnosticerats för coronavirus eller har person-/er i sin närhet som har diagnosticerats ska inte delta i verksamheten förrän de är fullt friska och smittfria.

Tills vidare gäller inga restriktioner för själva verksamhetens genomförande, varje förening och ledare bedömer själv om smittorisken leder till att man inte kan genomföra folkbildning under en tid. I händelse av detta ber vi er rapportera in redan genomförs verksamhet och meddela oss när ni är redo att starta verksamhet igen.

Dessa rekommendationer ges för att minska risken för smittspridning i samhället. Vi ber om er förståelse och respekt för detta.

Om du har frågor kring genomförandet av folkbildningsverksamhet, kontakta Kulturens Kontaktcenter via info@kulturens.se eller tel 08-470 24 45