1. Kulturens.se
  2. /
  3. BUS-Lätt
bus puff 5

BUS-Lätt

Kortkurser för dig som leder barn och unga i körsång

barnkor-3 beskuren
bus_lätt logotyp_träd_lång

BUS-Lätt är en unik kursserie speciellt framtagen av Kulturfyren Gamla Stan  för dig som vill utveckla de kompetenser som behövs för att leda just barn och ungdomar i körsång.

I BUS-Lätt får du fördjupad kunskap om repertoaranpassning, metodik, den växande rösten, utvecklingspsykologi och din egen roll som ledare. Kursledarna är erfarna, professionella och mycket inspirerande körpedagoger, sångpedagoger, rytmikpedagoger och ledarcoacher.

Efter varje genomgången kurs erhålls ett kursbevis. För den som deltagit i samtliga kurser utdelas ett BUS-Lätt-diplom. Kursbevisen är av värde för dig som söker tjänster och uppdrag inom barn- och ungdomskörområdet i Sverige.

Under läsåret 2023-2024 erbjuds
sex kurser inom följande områden:

Mitt ledarskap

Självkännedom, ledarskap, projektledning & entreprenörskap

bus puff 1

Jag som ledare

I kursen ska du få syn på dig själv och varför du tänker och agerar som du gör som ledare.

Datum: 27 januari, 3 och 23 februari, 9 mars 2024, digital
Kursledare: Anne-Li Marthinussen, sång- och körpedagog samt ICF-coach

Läs mer och anmäl dig

bus puff 2

Medvetet ledarskap

Vilka och vems behov styr gruppen? Få insikter och verktyg som förändrar ditt ledarskap i grunden.

Datum: 13-14 januari 2024, Stockholm
Kursledare: Pernilla Säholm Corizza, lärare, rektor och föreläsare

Läs mer och anmäl dig

Barn och ungdomar

Utvecklingspsykologi, gruppdynamik, didaktik & den växande rösten

Jag som ledare2

Gruppdynamik och professionellt medberoende

Hur skapar du en positiv gruppdynamik? Professionellt medberoende: Hur påverkas du av andras mående?

Datum: 16-17 mars 2024, Stockholm
Kursledare: Anna-Lena Forsling, folkhögskollärare på fritidsledarlinje, & Magnus Carlsson, handledare i psykosocialt arbete

Läs mer och anmäl dig

bus puff 4

Vem är det jag leder?

Lär dig förstå vem det är du leder, så kan du bättre anpassa din metodik och bli en bättre ledare!

Datum: 13-14 januari 2024, Stockholm
Kursledare: Eva Nivbrant Wedin, prof. i rytmik vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, & Maria Lindberg Kransmo, sångpedagog

LÄS MER OCH ANMÄL DIG

Sjunga med unga

Repertoar, metodik, didaktik & dirigering

823FAED7-BB87-40A2-994B-9B462D2113B2

Sjunga med tonåringar

Sjunga med tonåringar

Att leda, inspirera och utveckla ungdomskör! 

Datum: 9-10 september 2023, Göteborg
Kursledare: Fredrik Berglund, dirigent och körledare

litenSjunga med barn 7-12 år

Sjunga med barn 7–12 år

Nya sånger, metodik, ledarskap, dirigering, glädje och inspiration för dig som leder barn i sång.

Datum: 16-17 mars 2024, Stockholm
Kursledare: Marie Bejstam & Charlotte Rider, musiklärare och körpedagoger

LÄS MER OCH ANMÄL DIG

Om Bus Academy – Körplantagen

BUS Academy är ett Allmänna Arvsfondsprojekt (2020-2023) som ägs av Kulturens Bildningsverksamhet.

Exekutiv projektledning: Kulturfyren Gamla Stan
Projektsamarbete: Bromma Folkhögskola

Mål för utbildningen 
  • Att starta en ettårig folkhögskolelinje med inriktning Barn- och ungdomskörledning
  • Att nya barn- och ungdomskörer startas, gärna i områden som tidigare inte har haft tillgång till körer, och att fler barn och unga därigenom ska få tillgång till körsång
  • Att skapa kortkurser i barn- och ungdomskörledning, som inte bara innefattar musikalisk träning, utan även fördjupar körledare i ledarskap, projektledning, grupprocesser, kunskap om barns utveckling, ”hållbara” körledare
  • Driva på ett formande av en fristående 15 hp-kurs i barn- och ungdomskörledning på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
BUS-Lätt 838

”En ny och unik körledarutbildning för dig som med körsång vill verka bland barn och ungdomar i dagens Sverige.”

SE FILMEN

BUS-Lätt 727

En ny ettårig körledarutbildning

En ny och unik körledarutbildning för dig som med körsång vill verka bland barn och ungdomar i dagens Sverige. Utbildningen erbjuder musikalisk fördjupning med mångfald, hög kvalité, genrebredd, ny kreativ pedagogik och metodik. Utbildningen ger också en fördjupad kunskap om just barn och ungas specifika styrkor och behov och den tränar deltagarna även i projektledning och entreprenörskap.

Den ettåriga folkhögskoleutbildningen startade hösten 2020, som ett Allmänna Arvsfondsprojekt, ägt av Kulturens Bildningsverksamhet. Från och med hösten 2022 övergick utbildningen till att fullt ut bli en del av Bromma Folkhögskolas Musiklinje.

Bus Academys hemsida

BROMMA FOLKHÖGSKOLA