Välkommen till Check! Utbildning och inspiration för arrangörer, 18 - 19 november i Västerås

Kulturens stödjer Check! En helg fylld med seminarier, nätverkande och inspiration för dig som är arrangör. Check! går av stapeln den 18 – 19 november i Västerås.

Check! riktar sig både till dig som har arrangerat ett tag, precis börjat arrangera eller har planer på att ordna konserter. Målet är att stärka redan etablerade arrangörer och att hjälpa nya initiativ över tröskeln in i det offentliga stödsystemet för musikarrangörer. Check! har fokus på musik, men arrangörer inom andra områden är också välkomna.

Dagarna kommer att vara praktiskt inriktade för att du, oavsett erfarenhet, ska kunna fortbilda och fördjupa dig inom arrangörskap. Seminarier och workshops hålls därför på flera olika nivåer.

Organisationerna som bjuder in till Check! har stor erfarenhet av att arrangera konserter, men vill också lära sig mer – av dig! Det är de fria arrangörerna som skapar en musikalisk mångfald över hela landet.

Under evenemanget står Kulturens bakom följande två seminarier:

Bli en nätaktivist!

Nätaktivisterna utbildar i yttrandefrihet, källkritik och hur rasistiska strukturer fungerar på nätet. Du får, genom övningar och workshops, verktyg till att arbeta för ett öppet och demokratiskt nät.

Alla är välkomna, men det finns ingen ramp.

Känner sig alla välkomna och trygga i att besöka dina arrangemang? Med utgångspunkt i Kulturrådets riktlinjer kring tillgänglighet lär du som arrangör dig hur du kan jobba förebyggande mot lätt avhjälpta hinder och informera din publik om vilka hinder som finns.

Att delta i Check! är gratis tack vare stöd från Kulturrådet, Kulturens Bildningsverksamhet, Region Västerås och Region Västra Götaland.

För mer information om Check! samt anmälan, gå in på:

http://www.mais.se/check/

Välkommen!