Mänskliga rättigheter, demokrati och kultur

Kulturens Bildningsverksamhet bjuder in till seminarium i Umeå och Luleå. Temat är kampen för våra mänskliga rättigheter och kulturens roll i demokratins bevarande och utveckling.

100 % kamp är en utställning som också blivit bok och som handlar om de många rättighetskampernas Sverige. Om människor som har tagit strid för sina och andras villkor. Människor som kämpat för rätten att leva, bo och älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön, klass eller ursprung.

Personerna bakom 100 % kamp, Anna Furumark och Mikael Eivergård, presenterar berättelsen om rättighetskamperna och de människor som drivit dem.

 

Välkommen till våra seminarier:

24 november Umeå, Väven 13.00 – 16.00

25 november Luleå, kl 13.00 – 16.00 (info om lokal tillkommer)

Fri entré, men anmälan krävs.

Vid avanmälan senare än 24 timmar före evenemanget faktureras 100 kr i administrativ avgift.

Boka plats via e-post till: anmalan@kulturens.se

Ange ditt namn, mobilnummer samt vilken ort och datum som din bokning avser.

Arrangemanget är en av de insatser som Kulturens Bildningsverksamhet gör inom Studieförbundens gemensamma demokratisatsning #Vimåsteprata.

Kulturens Bildningsverksamhet arbetar för att alla ska kunna ta del av och utöva kultur över hela landet. Med kultur som medel vill vi främja demokrati, jämlikhet, jämställdhet, kreativitet och kulturell mångfald. Rätten till kultur är samlingsnamnet på vårt arbete för mänskliga rättigheter.