1. Kulturens.se
  2. /
  3. För föreningar
banner förening

För föreningar

Hos oss får din kulturförening tillgång till stöd som gör skillnad. 

hands

Tillsammans skapar vi mer

Hos Kulturens Bildningsverksamhet kan ni utveckla er verksamhet. Oavsett om er förening ägnar sig åt filmprojekt, festivaler, konserter, utställningar eller liknande, så kan ni samarbeta med oss. Tillsammans bidrar vi till ett strakt och rikt kulturliv i hela landet. 

Kulturens Bildningsverksamhet är studieförbundet som kan konst och kultur – använd oss som resurs!

Verksamhetsutveckling

Behöver din förening hjälp eller inspiration?  Hör av dig till någon av våra verksamhetsutvecklare  så berättar de mer om hur vi kan hjälpa just er!

HÄR HITTAR DU ALLA KONTAKTUPPGIFTER

Ansök om att bli samarbetsförening

En förening kan ansöka om att bli samarbetsförening till Kulturens Bildningsverksamhet. För att bli samarbetspart. behöver föreningen ha ett organisationsnummer, eget bankgiro eller postgiro med mera. De föreningar som vill samarbeta med Kulturens Bildningsverksamhet måste ställa sig bakom våra kvalitetspelare, som förtydligar våra värderingar och vår syn på lärande. Har du frågor om din ansökan kontakta info@kulturens.se
För att ansöka, fyll i och skicka formuläret, bifoga stadgar samt verksamhetsberättelse.

AnsökNINGSFORMULÄR

alexis-brown-omeaHbEFlN4-unsplash
teater

Kulturens Bildningsverksamhets folkbildning

Tillsammans med våra samarbetsföreningar bedriver vi folkbildning inom sång, musik, dans, teater och berättande, filmskapande, slöjd och hantverk, bild och form etc. Kulturens arbetar för att alla ska kunna ta del av och utöva kultur i hela landet. 

Lärandet inom folkbildningen ska ske i grupp och vara frivilligt. Deltagarna sätter själva kunskapsmål för sitt lärande. Arbetsplanen är grundläggande för att verksamheten ska godkännas som rapporteringsbar folkbildning. Det är inte godkänt att efterrapportera verksamhet. Alla cirklar, afv och kulturprogram ska alltid föranmälas i god tid innan startdatum och närvaro ska rapporteras i nära anslutning till varje träff.

Klicka här för att läsa mer om de olika verksamhetsformer inom folkbildningen:

verksamhetsformer

För att det ska vara godkänd folkbildningsverksamhet krävs följande:

Synligöra samarbetet med Kulturens Bildningsverksamhet

I samband med all skriftlig, tryckt, eller annan form av informationsspridning av studiecirkel, afv eller kulturprogram ska samarbetet med Kulturens Bildningsverksamhet tydligt framgå. På arrangemangsrelaterade affischer, annonser, foldrar m.m. ska Kulturens Bildningsverksamhets logotyp alltid användas och placeras väl synligt. Endast muntlig information är inte tillräckligt. 

Läs mer om vad ni behöver tänka på gällande  annonsering och liknande i våra riktlinjer för hur vi tillsammans synliggör vårt samarbete:

HUR VI SYNLIGGÖR VÅRT SAMARBETE.

All verksamhet ska föranmälas

Det är inte godkänt att efterrapportera verksamhet. Verksamhet ska alltid föranmälas i god tid innan startdatum och närvaro ska rapporteras i nära anslutning till varje träff. Detta gäller för samtlig verksamhet, såväl studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet som kulturprogram.

  • Max 60 kulturprogram/år i samma kommun med samma huvudsakliga innehåll, både fysiskt och digitalt ingår.
  • Om flera kulturprogram arrangeras direkt efter varandra, i samma lokal eller scen rapporteras detta som ett (1) kulturprogram.
  • Om flera kulturprogram sker efter varandra ska dessa utannonseras var för sig där dag, tid och artist tydligt framgår och det ska vara en paus på minst 30 minuter mellan varje kulturprogram.
  • Tillgänglighetsbidrag för funktionsvariationer fylls bara i om det funnits några merkostnader för just det kulturprogrammet. Exempel på merkostnader är kostnader för en tillfällig ramp, en syn- eller teckentolk eller för en extraledare. Merkostnaden redovisas genom att skicka ekonomiska underlag som styrker merkostnaden till kvitton@kulturens.se .

Läs mer om hur ni skickar in underlagen här:

Rutiner för kostnadsersättningar

 

Devis-mockuppng
long_annie-spratt-hCb3lIB8L8E-unsplash
squiggle-bg-element

Viktig information för våra samarbetsföreningar

scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash (1)

Blanketter

Här hittar ni våra blanketter och information som kan vara aktuell för er förening

Läs mer

hero_samverka

Hur vi tillsammans synliggör vårt samarbete

Det behöver framgå att Kulturens Bildningsverksamhet är anordnare av den verksamhet som genomförs i vår regi, eller i samarbete med oss.

Läs mer

försäkring

Vår försäkring

Som deltagare i Kulturens Bildningsverksamhets studiecirklar, afv eller kulturprogram är du försäkrad via vår olycksfallsförsäkring.

Läs mer

dator

Digital föranmälan av arrangemang

I Kulturens Bildningsverksamhets e-tjänst kan våra samarbetsföreningar föranmäla alla sina arrangemang digitalt.

Läs mer

teacher

För ledare

Här finner du som är ledare inom Kulturens Bildningsverksamhet information om vår ledarutbildning, digital rapportering med mera.

Läs mer

pressrum

Verksamhetsformer

Kulturens Bildningsverksamhet arbetar med folkbildningens tre olika verksamhetsformer: studiecirklar, afv och kulturprogram. Här kan du läsa om vad de tre verksamhetsformerna innebär och vilka regler som gäller för dem.

Läs mer

grafik

Grafisk profil

Kulturens Bildningsverksamhets grafiska profil håller ihop vår kommunikation och består av riktlinjer för text, form och bild. Här kan du  ladda ner exempelvis logotyper, samarbetsgrafik och bilder.

Läs mer

volkan-olmez-aG-pvyMsbis-unsplash

Rutiner för kostnadsersättningar

Här finner du information om Kulturens Bildningsverksamhets rutiner för hanteringen av de kostnadsersättningar som utbetalas till föreningar och ledare.

Läs mer

We_Are_Voicewith text

We Are Voice – ett digitalt verktyg för att öva stämsång

We Are Voice är en musiktjänst för att öva stämsång. Ta del av tusentals körarrangemang i olika genrer, med noter och text synkade med separata stämfiler. Du kan också samla hela körens repertoar genom att ladda upp egna arrangemang och dela med din grupp.

Läs mer

bg-pattern-pink

Vår e-tjänst

Klicka här för att komma till Kulturens e-tjänst. Där du kan föranmäla studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram.

TILL E-TJÄNSTEN