andy-vult-zwZpdhoTbU0-unsplash

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen väljs av förbundsstämman. Ombuden på stämman utses av Kulturens Bildningsverksamhets medlemsorganisationer och regioner. Senaste stämman ägde rum den 6 maj 2023.

Förbundsstyrelsen består av:

Ordförande:
Åsa Kratz

Vice ordförande:
Hanna Hult Rosén

Ledamöter:
Walter Brolund
Lars Farago
Marianne Halling
Kenneth Johnson
Christel Larsson Lunderquist
Johanna Lindell
Hadrian Prett

Verkställande utskottet (VU)
består av:
Åsa Kratz
Hanna Hult Rosén ( Vice ordförande)
Kenneth Johnson

Valberedningen:
Irene Ala-Jukuri
Ulf Hagström
Hans Nordmark
Anna Rydborg
Lennart Åkermark

åsa1

Ordförande Åsa Kratz
asa.kratz@kulturens.se
Telefon: 070-176 32 14

Kulturens Bildningsverksamhet förbundsstämma 2024

Stämman kommer att genomföras digitalt onsdagen den 22 maj, mötet börjar 19:00 med möjlighet att logga in från klockan 18:30.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

Verksamhetsberättelse och årsbokslut

I 2022 års verksamhetsberättelse kan du läsa om Kulturens Bildningsverksamhets kvalitetsarbete, folkbildning och projekt.

Kulturens regioner upprättar också egna verksamhetsberättelser för sina verksamheter. 

Läs mer om regionerna här