Ansök om regionala projektmedel

Kulturens samarbetsföreningar kan ansöka om regionala projektmedel för särskilda folkbildningsinsatser som ska genomföras tillsammans med Kulturens. Satsningar ska vara i linje med statens fyra syften med statsbidraget till folkbildningen och ska avse folkbildningsverksamhet. Kulturens går in med mindre belopp i våra olika folkbildningssatsningar. Kulturens kan gå in med max 20 000 kronor per förening och år.

Ansök genom att trycka på knappen ”Ansök” nedan.

Stoppdatum

Det finns fyra ansökningsperioder under 2018. Tänk på att ansöka i god tid! Ansökningar inför kvartal 2 ska vara Kulturens tillhanda senast den 31 januari, ansökningar inför kvartal 3 den 30 april, ansökningar inför kvartal 4 den 31 augusti och ansökningar inför kvartal 1 kommande år ska vara Kulturens tillhanda senast den 31 oktober.

Regionstyrelserna har beslutande sammanträden i mitten av februari, maj, september och november.

Tänk på detta när du ansöker:

  • Läs noggrant igenom instruktionerna för ansökan.
  • Skriv ut och fyll ansökningsblanketten och skicka sedan via post till: Kulturens Bildningsverksamhet, Box 1148, 171 23 Solna.
  • Eventuella frågor om ansökan besvaras av respektive region.
Ansök

Regioner

Region Norr


Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland.

ORDFÖRANDE
Ove Bucht
ove.bucht@kulturens.se

Region Mitt


Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Uppsala, Värmland, Örebro.

ORDFÖRANDE
Torbjörn Brännlund
torbjorn.brannlund@kulturens.se

Region Väst


Västra Götaland, Halland.

ORDFÖRANDE
Britt-Marie Jonsson
britt-marie.jonsson@kulturens.se

Region Öst


Stockholm, Gotland, Östergötland, Södermanland.

ORDFÖRANDE
Niclas Blixt
niclas.blixt@kulturens.se

Region Syd


Skåne, Blekinge, Kalmar, Jönköping, Kronoberg.

ORDFÖRANDE
Kennet Lunderquist
ulf.kennet.lunderquist@kulturens.se