Ansök om regionala projektmedel

Här kan föreningar ansöka om regionala projektmedel för särskilda folkbildningsinsatser som ska genomföras tillsammans med Kulturens. Satsningar ska vara i linje med statens fyra syften med statsbidraget till folkbildningen och ska avse folkbildningsverksamhet. Kulturens går in med mindre belopp i våra olika satsningar. Föreningar kan beviljas max 20 000 kronor per år i regionala projektmedel för särskilda folkbildningsinsatser.

Ansök genom att trycka på knappen ”Ansök” nedan.

Stoppdatum

Det finns fyra ansökningsperioder under 2018. Ansökningar ska vara Kulturens tillhanda senast: 31 januari, 30 april, 31 augusti, 31 oktober. Regionstyrelserna har beslutande sammanträden i mitten av februari, maj, september och november.

  • Föreningar kan söka projektmedel för flera olika satsningar.
  • Läs noggrant igenom instruktionerna för ansökan.
  • Skriv ut och fyll ansökningsblanketten och skicka sedan via post till: Kulturens Bildningsverksamhet, Box 1148, 171 23 Solna.
  • Eventuella frågor om ansökan besvaras av respektive region.

OBS: Det är sökstopp till region syd p.g.a bristande ekonomiska resurser tills vidare.

Ansök

Regioner

Region Norr


Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland.

ORDFÖRANDE
Ove Bucht
ove.bucht@kulturens.se

Region Mitt


Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Uppsala, Värmland, Örebro.

ORDFÖRANDE
Jan-Anders Andersson
jan-anders.andersson@kulturens.se

Region Väst


Västra Götaland, Halland.

ORDFÖRANDE
Britt-Marie Jonsson
britt-marie.jonsson@kulturens.se

Region Öst


Stockholm, Gotland, Östergötland, Södermanland.

ORDFÖRANDE
Ramon Anthin
ramon@anthin.se

Region Syd


Skåne, Blekinge, Kalmar, Jönköping, Kronoberg.

ORDFÖRANDE
Kennet Lunderquist
ulf.kennet.lunderquist@kulturens.se