Ansök om regionala projektmedel

Kulturens samarbetsföreningar kan ansöka om regionala projektmedel för särskilda folkbildningsinsatser som ska genomföras tillsammans med Kulturens. Satsningarna ska vara i linje med statens fyra syften med statsbidraget till folkbildningen och ska avse folkbildningsverksamhet.  Kulturens kan gå in med max 20 000 kronor per förening och år.

Ansök genom att trycka på knappen ”Ansök” nedan.

Stoppdatum

Det finns fyra ansökningsperioder under året. Tänk på att ansöka i god tid!

Ansökningar som avser aktiviteter som ska genomföras under kvartal 2 (april-juni) ska vara Kulturens tillhanda senast den 31 januari, ansökningar inför kvartal 3 den 30 april, ansökningar inför kvartal 4 den 31 augusti och ansökningar inför kvartal 1 kommande år ska vara Kulturens tillhanda senast den 31 oktober.

Regionstyrelserna fattar beslut under sammanträden i mitten av februari, maj, september och november.

Tänk på detta när du ansöker:

  • Läs noggrant igenom instruktionerna för ansökan.
  • Skriv ut och fyll i ansökningsblanketten och skicka den via post till: Kulturens Bildningsverksamhet, Box 1148, 171 23 Solna.
  • Eventuella frågor om ansökan besvaras av respektive regions styrelse.
  • Avser ansökan ett arrangemang med fysisk sammankomst ska ni under pågående pandemi bifoga riskbedömningsintyg med hänvisning till coronavirusets spridning.

Ansök

Regioner

Region Norr

Ordförande:
Ove Bucht
ove.bucht@kulturens.se

Region Mitt Norr

Ordförande:
Jenny Samuelsson
jenny.samuelsson@kulturens.se

Region Mitt

Ordförande:
Torbjörn Brännlund
torbjorn.brannlund@kulturens.se

Region Väst

Ordförande:
Britt-Marie Jonsson
britt-marie.jonsson@kulturens.se

Region Öst

Ordförande:
Niclas Blixt
niclas.blixt@kulturens.se

Region Syd

Ordförande:
Kennet Lunderquist
ulf.kennet.lunderquist@kulturens.se