Nu finns ett färdigt förslag till nya stadgar för Kulturens Bildningsverksamhet. Beslut kring stadgarna kommer att tas på Kulturens förbundsstämma. Förslaget finns tillgängligt bland stämmohandlingarna och finns även bifogade i denna notis.

För frågor, kontakta Anna Åhlin Orwin på Kulturens kansli: anna.ahlin.orwin@kulturens.se

StadgarMandatfördelningFörslagtillStämman2021

StadgarÄndringsförslag210118Kansliförslag