1. Kulturens.se
  2. /
  3. ICH North – passing on our musical heritage
Photo Lauri Oino

ICH North

ICH North – passing on our musical heritage syftar till att stärka det immateriella musikaliska kulturarvets roll (ICH) i Auroraregionen.

Photo Lauri Oino_small

ICH North – ett projekt som bygger broar

Grunden i ICH North projektet är behovsstyrt och hållbarhet är ett nyckelord. Projektet kommer att ge det musikaliska arvet mer synlighet genom att använda sociala innovationer för att överföra kunskap och vitalisera ICH inom musik, och därmed främja förvaltandet och skyddet av densamma.

ICH North kommer jobba över landsgränserna i norra Norden kring ämnet ICH och musik. Projektet kommer genom att bygga broar mellan institutioner, utbildningsinstanser och kulturarvssammanslutningar stärka områdets musikaliska grupper och sammanslutningar och deras roll inom ICH. Projektet ska utveckla nya gemensamma tjänster och produkter inom kulturella och kreativa näringar, såväl digitala som fysiska. Projektet kommer utgå från gräsrotsnivån och dess behov i enlighet med UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (2003)

AURORA-CMYK-Color-e1671545900620-460×95

 

ichnorth_banner

“Det musikaliska kulturarvets roll i norra Norden ska stärkas ”

ICH NORTH

squiggle-bg-element

Ett gränsöverskridande projekt

Under detta treåriga gränsöverskridande projekt kommer flera olika insatser fördelade på fem arbetspaket att utvecklas och genomföras. En Massive Open Online Course (MOOC) ska tas fram och lanseras. Kursen ska fokusera på förvaltande och överförande av musikaliskt immateriellt kulturarv i norra Norden och erbjudas för en global målgrupp. Vi ska producera och lansera en onlinekarta för att lyfta de olika sammanslutningar och grupper som jobbar med musikaliskt kulturarv i området. Utbildningsmaterial gällande ICH riktat till icke-formella utbildningar, inom exempelvis folkbildning, musik-/kulturskola och musikorganisationer, ska utvecklas. Målgruppen för utbildningsmaterialet är vuxna personer som är, eller är intresserade av, att bli ledare inom det musikaliska kulturarvet. Ett av arbetspaketen kommer fokusera på att bygga en transnationell plattform för musiker och entreprenörer där syftet är att undersöka hur ICH med musik i fokus kan användas för att marknadsföra och varumärkesstärka området exempelvis genom att utveckla nya produkter och innovationer inom kulturell turism. Dessutom har vi ett arbetspaket där vi verkar för att ta fram en gemensam strategi för arkiv som förvaltar musikaliskt kulturarv från regionen, samt en plan för hur samarbetet ska fortsätta och utvecklas efter projektet avslutats.

till ICH NORTH hemsida

small_johanna-vogt-H7kVzJgum3M-unsplash
Photo Lauri Oino2_small

Projektets finansiärer

Projektet finanserias av Interreg Aurora, med medfinansering från Region Västernorrland, Troms og Finnmarks fylkeskommune, Nordisk Kulturfond och Lapin Liitto, samt alla projektpartners: Centria University of Applied Sciences, Kulturens Bildningsverksamhet, KulturÖsterbotten, Novia University of Applied Sciences, The Arctic University of Norway UiT, the Finnish Folk Music Institute och Västernorrlands Museum. Projektet var planerat som en del av det Interreg Nord-finansierade projektet som också hette ICH North.

Projektansvarig på Kulturens

Har du frågor eller vill veta mer om projektet? Kontakta Kulturens genreutvecklare inom folklig musik:
Therese Hugosson072- 72 72 006:

THERESE.HUGOSSON@KULTURENS.SE

 

 

ich north