Medverkande: Medverkar gör bland annat Eva Rune, Maria Misgeld och Susanne Rosenberg från Folk Song Lab och dessutom utvecklarna av Aloha från ELK AUDIO.

I VR-projektet Folk Song Lab på Kungliga Musikhögskolan träffas vi, sitter tätt tillsammans i en cirkel och improviserar kollektivt med rösten. Ja, så var det innan pandemin. Men nu? 

På KMH har Folkmusikinstitutionen sedan hösten 2020 ett pågående VINNOVA-finansierat forskningsprojekt tillsammans med företaget Elk Audio. Här betatestar Folk Song Lab och lärare och studenter företagets Aloha, som gör latency-fritt musicerande över internet möjligt! Vi berättar om Aloha och våra erfarenheter av tekniken och att musicera över nätet.   

https://folksonglab.com/ 

https://alohabyelk.com/ 

Seminarierna under Folk- och Världmusikgalan arrangeras av Kulturens Bildningsverksamhet. Denna programpunkt är ett samarbete mellan Kulturens och Kungliga Musikhögskolan KMH