2020-05-25

Visste du att ni kan hålla folkbildning digitalt? Vi på Kulturens hjälper gärna till! På grund av smittspridningen av Covid 19 gäller restriktioner för fysiska träffar inom all vuxenutbildning, även folkbildningen. Ny teknik öppnar stora möjligheter för distansstudier och kulturevenemang via streaming.

Kulturens följer de riktlinjer som ges av Folkhälsomyndigheten, som slår fast att all vuxenutbildning ske på distans, om inte särskilda skäl finns. De ledare som vill arrangera fysiska träffar för vuxna måste ansöka om särskild riskbedömning hos Kulturens. En riskbedömning måste ske inför varje arrangemang. För barngrupper krävs ingen riskbedömning, här gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd kring att hålla avstånd mellan barnen och att tvätta händerna noga, samt att den som är sjuk inte ska delta i aktiviteter.

Digital teknik för exempelvis videomöten och streaming ger föreningar nya möjligheter att mötas och nå ut. Kontakta våra regionala verksamhetsutvecklare som hjälper dig att komma igång med våra kostnadsfria digitala lösningar. Ta gärna tillfället i akt att stärka er nätbaserade kompetens och att utveckla verksamheten.
Kontaktuppgifter finns på under Kontakt här på hemsidan.

Vid frågor som rör verksamhet kontakta info@kulturens.se eller som rör närvarolistor kontakta listor@kulturens.se.