2020-03-20

Det finns en oro i samhället för coronavirus och alla är delaktiga för att hindra ytterligare smittspridning. Folkhälsomyndigheten och regeringen har gått ut med att all vuxenutbildning i nuläget ska ske på distans.

Branschorganisationen Studieförbunden i samverkan, där samtliga studieförbund ingår, har 2020-03-18 beslutat följande angående studieförbundens folkbildning: ”Att all folkbildningsverksamhet som kan ske digitalt eller på distans ska utföras så. Studieförbunden kan endast genomföra fysiska träffar efter en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och myndigheters råd och anvisningar.”

Kulturens konstaterar att vi kommer att vara restriktiva med fysiska sammankomster i nuläget och att vi vid varje fysiskt arrangemang ska säkerställa att det sker i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kriterier. En riskbedömning ska ske inför varje arrangemang.

Digitala möten ger nya möjligheter

Ni som ser möjlighet och har intresse av att kompetensutveckla er och era verksamheter digitalt får gärna kontakta våra regionala verksamhetsutvecklare som behärskar moderna kostnadsfria lösningar för exempelvis videokonferenser. Ta gärna tillfället i akt att stärka er nätbaserade kompetens och att utveckla verksamheten.
Vi ser gärna nya folkbildningslösningar i form av studiecirklar m m i digital form. Vi har bett våra samarbetsföreningar och ledare att kontakta våra regionala verksamhetsutvecklare för att diskutera idéer. Kontaktuppgifter finns på under Kontakt vår hemsida.

Vid frågor som rör verksamhet kontakta info@kulturens.se eller som rör närvarolistor kontakta listor@kulturens.se.