JAM & TALK 2023 

Kulturens anordnar under jan-feb 2023 tre jamsessioner kombinerat med ett panelsamtal om Sveriges Jazzliv och musikbranschen som arbetsplats. Vi söker dig som vill vara som JAMLEDARE och er ARRANGÖRSFÖRENINGAR som vill ta emot arrangemanget på er ort! 

Frågor hänvisas till: viktoria.akesson.forsman@kulturens.se 

 Hur går arrangemanget till? 

JAM & TALK syftar till att samla lokala jazzmusiker, arrangörer och entusiaster för att tillsammans utveckla och dela erfarenheter och kunskaper. 

Arrangemanget kan fylla en kväll i ert lokala program med ett inledande panelsamtal á ca. 1 h som avslutas med en jamsession á ca. 2 h. 

På plats under kvällen finns representanter från Kulturens bildningsverksamhet och Svensk Jazz tillsammans med utvald jamledare. 

Samtalet modereras av Viktoria Åkesson Forsman, kulturens ansvarig för genreutveckling inom jazz och jammet leds av en erfaren jazzmusiker. 

Hur planerar vi för arrangemanget? 

Kulturens bildningsverksamhet står för planering av arrangemangets innehåll tillsammans med arrangörsförening och jamledare.  

Som arrangörsförening hjälper ni oss att bjuda in deltagande gäster i form av era medlemmar, närliggande musikutbildningar och övrig publik.  

Ni hjälper oss även att placera lämpliga personer från den lokala orten i panelen för samtalet.  

Exakt datum för arrangemanget bestäms i samråd mellan alla berörda parter.  

Ett JAM & TALK kan placeras i samband med redan planerad konsert eller arrangemang. Vi är flexibla för lösningar som gynnar den lokala arrangörsföreningen.  

 

Är ni  en av våra arrangörsföreningar?

Som arrangörsförening står ni som värd för ett av våra jamtillfällen. Eventuella artistgage och ledararvoden betalas av Kulturens Bildningsverksamhet som också finns på plats för leda arrangemanget på plats. 

KULTURENS erbjuder ett kvalitativt och givande inslag i höstprogrammet som gynnar nätverksande såväl lokalt som nationellt.  

KULTURENS leder arrangemanget på plats. 

KULTURENS tillhandahåller marknadsföringsmaterial i form av posters och flyers samt synliggör arrangemanget i sina digitala kanaler.  

ER ARRANGÖRSFÖRENING bjuder in era medlemmar, lokala musiker samt närliggande musikutbildningar och marknadsför arrangemanget på den lokala orten och i era digitala kanaler. 

ER ARRANGÖRSFÖRENING tillhandahåller lokal, scen, ljus och ljud samt tekniker. 

ER ARRANGÖRSFÖRENING sköter entré samt bistår med funktionärer likt ett av era övriga arrangemang.  

För att vara aktuell som arrangörsförening ska ni vara samarbetsförening med Kulturens Bildningsverksamhet och bör även vara medlem i Svensk Jazz.  

Arrangörsföreningen ska ha en väl genomarbetad plan för arbete med jämställdhet samt en aktiv ungdomsverksamhet.  

Ersättning utgår för vissa kostnader kopplade till arrangemanget. Ungdom och student ska kunna delta utan kostnad. Inträde får tas ut av övriga deltagare.  

Intresserade?  

Skicka er ansökan senast 14 oktober i ett mail till viktoria.akesson.forsman@kulturens.se 

I er ansökan berättar ni om er förening samt vad som gör just er lämpliga som värdar för detta arrangemang. 

Arrangörsföreningar och jamledare väljs ut av representanter från Kulturens Bildningsverksamhet och Svensk Jazz. 

Page Break 

Är du vår jamledare?

Är du en person som gärna delar med dig av din gedigna kunskap inom jazzgenren och din erfarenhet av musikbranschen som arbetsplats och sveriges jazzliv? 

Vi söker en till tre musiker med förmågan att inspirera genom såväl samtal som musik. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av ledarskap och/eller pedagogik.  

För att vara aktuell som jamledare behöver du vara aktiv inom Kulturens cirkelverksamhet för fria grupper med inriktning jazz.  

Vid urval av jamledare tas även följande aspekter i hänseende: 

  • Personens geografiska placering och anknytning 
  • En jämn fördelning kopplat till genus och ålder 

Uppdraget som JAMLEDARE är arvoderat. 

Kostnader för resa och logi bekostas av Kulturens Bildningsverksamhet 

Intresserad?

Skicka din ansökan senast 14 oktober i ett mail till viktoria.akesson.forsman@kulturens.se 

I din ansökan berättar du om dig själv, dina erfarenheter av Sveriges jazzliv, musikeryrket samt övrigt du anser relevant för uppdraget. I din ansökan motiverar du även varför du vill vara jamledare.  

Arrangörsföreningar och jamledare väljs ut av representanter från Kulturens Bildningsverksamhet och Svensk Jazz.