Live introduktion av Jamulus med Joakim Skog.
Ett samarbete mellan den Regionala Kulturskolan i Västmanland & Kulturens Bildningsverksamhet.

PDF länk —  En introduktion till Jamulus v1.0

Kapitel: 

1: Introduktion
2: Hårdvara
3: Ladda ner och installera
4: Starta första gången
5: Inställningar
6: Koppla upp mot server
7: Mixern
8: Ställ nivåer
9: Avrundning