KURSER I  OUTLOOK, TEAMS OCH ONEDRIVE!

Nu erbjuder vi två kurser för nya användare! Är du ny användare av, eller vill fräscha upp dina kunskaper i, Outlook, Teams och OneDrive? Vi erbjuder nu dig två kurser för att du enkelt och snabbt ska komma igång med användningen, både enskilt och i din grupp – läs mer om respektive kurs nedan!
Du kan välja att gå kurserna enskilt eller att genomföra båda två.


Kom igång med Outlook! Onsdag 30 november kl. 18.00-19.45

I denna träff får du som är ny användare av e-postprogrammet Outlook lära dig hantera internetversionen.

Under träffen kommer du bl.a. få lära dig mer om:

  • Skriva, svara och vidarebefordra epost
  • Bifoga och spara filer
  • Lägga till signatur
  • Ordna automatiska svar

Anmäl dig senast söndag 27 november


Kom igång med OneDrive och Teams! 7+14 december kl. 18.00-19.45

I denna kurs får du som är ny användare av OneDrive och Teams lära dig att använda internetversionen av respektive program, både för eget arbete och arbete i grupp.

Under  de här två träffarna kommer du bl.a. få lära dig mer om:

  • Jobba i grupp/kanal i Teams
  • Skapa ett möte, skicka inbjudan och vara mötesvärd i Teams
  • Dela skärm
  • Handuppräckning, ha koll på talarlistan, chatt m.m. i Teams
  • Ladda upp, ladda ner, skapa, spara och dela filer i OneDrive
  • Hur OneDrive och Teams hänger ihop

Anmäl dig senast söndag 4 december

Kursledare Simon Mogren

Simon Mogren har en bred teknik-, media– och civilsamhällesbakgrund. Simon har varit aktiv i föreningar såväl på riks- som gräsrotsnivå och har ett stort intresse för föreningsdemokrati. I detta engagemang så har han från dag använt diverse olika digitala verktyg för att underlätta samarbetet.

Simon är utvecklingsingenjör på ett mindre teknikföretag, och är huvudsakligen ansvarig för Microsoft Teams-implementeringen där. I kursen kommer han ta vara på sina erfarenheter både från engagemanget och arbetslivet, för att kunna hjälpa er att utveckla ert digitala samarbete.

Övrig info om kurserna

Inga förkunskaper i Outlook, OneDrive och Teams behövs, däremot behöver du viss internetvana för att hantera webbläsare och internet.

Kurserna sker på Teams.

Kurserna är kostnadsfria!

För frågor om kursen, kontakta Kulturens Genreutvecklare inom Folklig Musik:
therese.hugosson@kulturens.se

Kurserna sker på initiativ av Kulturens Bildningsverksamhet och Sveriges Spelmäns Riksförbund.