Onsdagen den 22 maj höll Kulturens Bildningsverksamhet sin förmodat sista ordinarie årsstämma.

Där fattades det första enhälliga beslutet att organisationen ska stängas ner helt och hållet genom en andra, extra stämma, senast den 31/12 2024.

Åtta studieförbund blev tio för dryga tretton år sedan, nu stängs ett av de yngre förbunden ner.

Nu hoppas vi att de nio kvarvarande förbunden ska vårda sina verksamheter, sina medlemsorganisationer, ledare och cirkeldeltagare med omsorg.

Håll i och håll ut, idéer och samhällsklimat skiftar, men en sak är säker, folkbildningens idéer blir aldrig omoderna. De bygger starka individer och samhällen och vad vore vi människor utan bildning och kultur?

Inte mycket!

Tack för vår gemensamma bildningsresa!

Styrelsen genom förbundsordförande Åsa Kratz