Kontaktcenter

Beskriv ditt ärende nedan, eller ring oss!

08-470 24 45

Telefontider: mån-ons kl 10.00–12.00, 13.00–15.00


Kulturens Bildningsverksamhet

Besöksadress: Ågatan 12B, 172 62 Sundbyberg
Post- och fakturaadress: Box 1148, 171 23 Solna
Org.nummer: 802435-1689


Kulturens ledning, kansli


Kenneth Lundmark

Förbundschef
kenneth.lundmark@kulturens.se
070-274 18 35

Christoffer Lundström

Chef, Enheten för verksamhetsutveckling
christoffer.lundstrom@kulturens.se
072-272 18 13

Jenny Mattsson

PR & Kommunikationsansvarig
Press

jenny.mattsson@kulturens.se
073-393 67 67

Maria Rydén

Chef, Musikenheten Evelyn
Ansvarig utvecklingsprojekt

maria.ryden@kulturens.se
072-524 99 86

Kulturens administration


Monika Saarelainen

Registrering närvarolistor
listor@kulturens.se

Susanne Tilli

Administration
susanne.tilli@kulturens.se
070-274 84 85

Laila Öster

Administration
laila.oster@kulturens.se
070-623 28 20

Michael Bäck

IT-ansvarig
micke@kulturens.se
070-659 44 66

Ulla Bergkvist

Ekonomi
ulla@areldata.se

Madeleine Karmehag

Ekonomi
madde@areldata.se

Kontakt och samordning, nationell nivå


Remona de Maré

Ansvarig kontakt, kommun,
region- och landsting
remona.demare@kulturens.se
070-272 96 74

Gustav Sjöstedt

Kursansvarig
gustav.sjostedt@kulturens.se
070-531 35 65

Sakıp Murat Yalçın

Ansvarig för projekt inom migration och asylverksamhet
sakip.murat.yalcin@kulturens.se
0709-50 31 97

Anna Åhlin Orwin

Verksamhetsutvecklare, samverkanspartner för medlemsorganisationer
anna.ahlin-orwin@kulturens.se
072-306 06 46

Kontakt och samordning, regional nivå


Region Norr


Jimmy Thorsell

Regional verksamhetsutvecklare
jimmy.thorsell@kulturens.se
070-335 31 22

Joakim Sandström 

Regional verksamhetsutvecklare

072-546 65 46

Hans-Ove Forsell

Ambassadör, Bygdsiljum

Folkmusiker

Region Öst


Sofia Nygren

Regional verksamhetsutvecklare
sofia.nygren@kulturens.se
070-223 23 05

Siri Karlsson

Ambassadör
kulturvag57@gmail.com

Kia Karlman

Ambassadör
kia.karlman@gmail.com
070-456 58 86

Region Mitt


Sakıp Murat Yalçın

Regional verksamhetsutvecklare
sakip.murat.yalcin@kulturens.se
0709-50 31 97

Eva Janstad

Ambassadör, Västmanland och Dalarna
Teaterproducent och arrangör
eva.janstad@gmail.com
070-543 31 43

Anna Glantz

Ambassadör, Uppsala
Bildkonstnär och utställningsproducent
anna.glantz@kulturens.se
070-523 46 17

Pamela Nilsdotter

Ambassadör, Gävle
Konstgrafiker
glirra@gmail.com
070-333 81 73

Region Väst


Per Sundström

Regional verksamhetsutvecklare
per.sundstrom@kulturens.se
073-023 00 00

Christian Zetterberg

Ambassadör, Alingsås
info@christianzetterberg.se
070-408 21 81

Babzan Ekdahl Gutesjö

Ambassadör, Göteborg
babzan100@gmail.com
070-785 15 39

Jimmy Persson

Ambassadör, Uddevalla
jimmy_persson@hotmail.com
076-949 88 16

Region Syd


Anna Virta

Regional samordnare
anna.virta@kulturens.se
070-337 86 99

Rico Persson

Ambassadör, Malmö
ricoperso@hotmail.com
070-960 27 22

Sunday Dolph Christopher

Ambassadör, Nässjö
info@kysef.se
076-968 42 80

Frans Sjöberg

Ambassadör
hej@franssjoberg.se
076-249 90 38

Musikenheten Evelyn


Maria Rydén

Enhetschef, Evelyn
maria.ryden@kulturens.se
072-524 99 86

Victoria Skoglund

Kommunikation, Evelyn
victoria.skoglund@kulturens.se
072-068 48 68

Robin Lund

Musikverksamhet Stockholm
robin.lund@kulturens.se
076-321 70 59

Jon Rinneby

Musikverksamhet Malmö
Inspelningsledare och administratör i projektet Låt med mig

jon.rinneby@kulturens.se
070-818 74 93

Clara Alm

Musikverksamhet Örebro
clara.alm@kulturens.se

Victor Farina

Musikverksamhet Västerås
victor.farina@kulturens.se
073-784 38 99

Patrik Blomqvist

Musikverksamhet Göteborg
patrik.blomqvist@kulturens.se
070-270 89 54

Kamilla Bayrak

Musikverksamhet Uppsala
kamilla.bayrak@kulturens.se
073-076 33 38

Mattias Edfast

Musikverksamhet Piteå
mattias.edfast@kulturens.se
070-585 24 23

Petra Svanström

Musikverksamhet Umeå
petra.svanstrom@kulturens.se
073-052 35 03

Marcus Garbom

Musikverksamhet Luleå
marcus.garbom@kulturens.se
070-232 09 91

Hanna Cinthio

Musikverksamhet Malmö
hanna.cinthio@kulturens.se
073-528 99 96

Projektledare/medarbetare


Sonja Skibdahl

Projektledare, Låt med mig
sonja.skibdahl@kulturens.se
070-333 78 91

Maria af Malmborg Linnman

Projektledare Acting for change
maria@mariaafmalmborg.se
0731-81 27 17

Lars-Göran Wadén

Projektledare Tillgänglig kultur
lars-goran.waden@kulturens.se
070-766 24 09

Johan Seige

Projektledare Tillgänglig kultur
johan.seige@kulturens.se

Kontaktpersoner medlemsorganisationer


Anna Lindblad

Sveriges Spelmäns Riksförbund
anna@spelmansforbund.se
0730-51 94 66

Alba Gomez

Svensk Jazz
alba@svenskjazz.se
08-407 17 47

Emma Svensson

Folk You (ledig)

Besöksadresser


Kulturens Bildningsverksamhet
Kansli
Ågatan 12B, Sundbyberg
Box 1148
171 23 Solna

Kulturens Bildningsverksamhet
Evelyn musikstudio
Hjalmar Brantingsgatan 1
753 27 Uppsala

Kulturens Bildningsverksamhet
Evelyn musikstudio
Kronan H1 rum 3008
972 42 Luleå

Kulturens Bildningsverksamhet
Evelyn musikstudio
Slottsgatan 25
722 11 Västerås

Kulturens Bildningsverksamhet
Evelyn musikstudio
Ystadsvägen 17
214 30 Malmö

Kulturens Bildningsverksamhet
Evelyn musikstudio
Acusticum 1
941 63 Piteå

Kulturens Bildningsverksamhet
Evelyn musikstudio
Assessorsgatan 14
118 57 Stockholm

Kulturens Bildningsverksamhet
Evelyn musikstudio
Brewhouse
Åvägen 24
412 51 Göteborg

Kulturens Bildningsverksamhet
Evelyn musikstudio
Tranbärsvägen 6
901 07 Umeå

Kulturens Bildningsverksamhet
Evelyn musikstudio
Creative House
Älvtomtagatan 12–14
703 42 Örebro