1. Kulturens.se
  2. /
  3. Kostnadsersättningar
pig

Kulturens rutin vid utbetalningar av kostnadsersättningar.

Rutiner för utbetalning av kostnadsersättningar

Verksamhet ska rapporteras, listan signeras samt godkännas och kostnadsunderlag lämnas in till Kulturens. Alla överenskomna kostnadsersättningar kommer att betalas ut under förutsättning att inlämnade underlag är relevanta för den verksamhet som har bedrivits. Stoppdatum för inskickande av ekonomiska underlag (fakturor, kvitton, transaktionsbevis, hyresavtal och dylikt) är 31 januari 2024.

Inlämnande av kostnadsunderlag

På kostnadsunderlagen skriver ni aktivitetens/-ernas arrangemangsnummer (finns på närvarolistan).

Det går även bra att använda våra försättsblad:
På försättsbladet skriver ni er förenings namn, organisationsnummer, kontaktperson och aktivitetens/-ernas arrangemangsnummer (finns på närvarolistan).

LADDA HEM FÖRSÄTTSBLAD

EXTRA SIDOR FÖRSÄTTSBLAD

Skicka in dina kostnadsunderlag

Kostnadsunderlagen ska scannas in och mejlas till kvitton@kulturens.se. Märk ditt mejl med föreningens namn samt ange telefonnummer till föreningens kontaktperson.

Använder ni försättsblad  skriver ni er förenings namn, organisationsnummer, kontaktperson och aktivitetens/-ernas arrangemangsnummer (finns på närvarolistan) på försättsbladet.

Om du inte kan skicka in underlagen via mejl går det att skicka dem via post till:
Kulturens Bildningsverksamhet
Att: Kostnadsunderlag
Box 1148
171 23 Solna

Frågor

Om du/ni har frågor gällande inlämnande av kostnadsunderlag kontakta Michelle Sandberg via e-post: michelle.sandberg@kulturens.se 

 

micheile-henderson-ZVprbBmT8QA-unsplash
Free_A4_Paper_Mockup_2
Hejzannnss 2

Josef Fogelman

Ekonomiadministratör

Mejla mig

073-0899441

bg-pattern-pink

Vår e-tjänst

Kulturens använder numera digital föranmälan av cirklar, annan folkbildning samt kulturprogram. För att kunna använda denna tjänst så behöver du ett konto, det kan du ansöka om via formuläret nedan:

TILL E-TJÄNSTEN