Skapande som väg in i samhället

Kreativa Kvinnor är ett projekt i samarbete med Kulturens och riktar sig till nyanlända kvinnor, med kompetens och erfarenhet av olika hantverk. Utöver själva skapandet ligger fokus på att deltagarna ska kunna förbättra sin svenska och komma in i samhället.

Kreativa Kvinnor är en del av Hand in hand for Women som är en ideell förening som arbetar för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Föreningen anordnar olika projekt för nyanlända kvinnors integration och utveckling. Ett viktigt mål är att de medverkande ska kunna försörja sig själva på egen hand.