Kulturen, demokratin och de mänskliga rättigheterna – Edna Eriksson

Föredragshållare: Edna Eriksson

Moderator: Jenny Samuelsson

Videokurs: Du finner videon längst ned på sidan. Du kan behöva registrera dig för att få tillgång.

 

Den som hört Edna Eriksson tala glömmer det aldrig. Med stringens, humor och oväntade vinklar tar hon sig an de stora frågorna, gör dem begripliga och ger förslag på hur de kan införlivas i våra egna verksamheter. Vi har bjudit in Edna att prata om hur vi som kulturföreningar kan bli relevanta för fler, och hur vi kan jobba inkluderande och utvecklas som organisation. Missa inte denna helkväll som sätter spår.

Så här skriver Edna själv om sitt föredrag:

Yttrandefrihet, åsiktsfrihet, föreningsfrihet, tryckfrihet, informationsfrihet, demonstrationsfrihet, religionsfrihet och mötesfrihet är alla grundläggande friheter för en demokrati. Vi slår oss ofta för bröstet att den svenska demokratin är ett föredöme globalt och att vi kommit långt i vår demokratiska utveckling. Men få kan beskriva hur demokratin fungerar och än mindre vilka idéer och faktiska lagar som bygger den och vad de betyder i praktiken. I en tid när demokratin hotas av ickedemokratiska krafter och i en tid när våra grundläggande friheter är hotade bör vi alla fundera över vad det innebär att stärka och skydda demokratin så att generationer efter oss kan få fortsätta att utöva kultur med de friheter vi ibland tar för givet. Under en timme får vi ta del av historiska ögonblick blandat med vår samtid och avkläda de högtidliga paragraferna till begriplighet och angelägenhet. 

Vi utforskar inte bara risker och hot i vår tid utan också möjligheterna att bredda sin publik och inkludera fler både som skapar och som är åskådare. Hur kan vi utveckla former, kommunikation och verksamhet som når och engagerar fler så vi är många som både försvarar, nyttjar, skapar, deltar och sprider kultur. Hur skapar vi en mångfald av innehåll och uttryck för att nå en mångfald av intressen och behov?

Med ljud, film och bild med en mix av fakta och egna upplevelser tar vi tag i de stora frågorna och gör dem till våra.

Edna Eriksson är idé- och strategiutvecklare av mänskliga rättigheter och har verkat som utbildare, konsult och föreläsare i 30 år. Hon har ett förflutet på en rad departement och myndigheter och verkat inom kulturpolitiken som tjänsteman och utredare. Hon är ordförande i “MR-Stiftelsen” som granskar riksdagens samtliga motioner utifrån våra grundlagar och internationella konventioner och ordförande i “Democracy Walk” som avtäcker den vår demokratiska historia över Sverige. Edna sitter även i kulturföreningen “ASK” som verkar för att initiera och främja ett aktivt användande av kulturarv för en god samhällsutveckling.

Jenny Samuelsson är ordförande för den nya regionen Mitt Norr inom Kulturens Bildningsverksamhet. Jenny är i sin profession länsmuseichef och har en lång erfarenhet av att arbeta med kultur och folkbildning både ideellt och i sin yrkesroll.

Registrering krävs

För att få tillgång till denna kurs måste du registrera dig.

Loading...