muhammad-haikal-sjukri-1NzJggtJ6j4-unsplash

Kulturens Bildningsverksamhets regioner

Vårt studieförbund består av sex regioner, vilka alla är självständiga juridiska personer med egna styrelser. Här finner ni kontaktuppgifter och verksamhetsberättelser från respektive region.

Regionsindelning

Kulturens Bildningsverksamhet har sex regionala organisationer som alla är självständiga juridiska personer med egna styrelser. Regionernas styrelser ansvarar för att den verksamhet som genomförs i den egna regionen sker i enlighet med statens syften (med att stödja folkbildningen) och de statsbidragsvillkor som fastställts av Folkbildningsrådet.

Region norr: Norrbottens och Västerbottens län.
Region mitt norr: Västernorrlands, Jämtlands, Gävleborgs och Dalarnas län.
Region öst: Uppsala, Stockholms och Gotlands län.
Region mitt: Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, Östergötlands och Örebro län.
Region väst: Västra Götalands och Hallands län.
Region syd: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne län.

KARTA med säffle och Karlskrona@2x
kulturens_norr_miniatyr
Norrbottens län, 
Västerbottens län

Ordförande
Hans-Ove Forssell
hans-ove.forssell@kulturens.se

Dokument
Verksamhetsberättelse 2022

kulturens_mittnorr_miniatyr
Västernorrlands län, 
Jämtlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län

ordförande
Gunnar Brandin
gunnar.brandin@kulturens.se

Dokument
Verksamhetsberättelse 2022

kulturens_mitt_miniatyr
Västergötlands län, Västmanlands län, Värmlands län, Örebro län.

Ordförande
Torbjörn Brännlund
torbjorn.brannlund@kulturens.se

Dokument
Verksamhetsberättelse 2022

kulturens_öst_miniatyr
Stockholms län, Gotlands län, Uppsala län

Ordförande
Fredrik Torgnysson
fredrik.torgnysson@kulturens.se

Dokument
Verksamhetsberättelse 2022

kulturens_väst_miniatyr
Västra Götalands län, Hallands län.

Ordförande
Britt-Marie Jonsson
britt-marie.jonsson@kulturens.se

Dokument
Verksamhetsberättelse 2022

kulturens_syd_miniatyr
Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Blekinge län och Skåne län.

Ordförande
Kennet Lunderquist
ulf.kennet.lunderquist@kulturens.se

Dokument
Region Syd Verksamhetsberättelse 2022