Är du en av våra blivande genreutvecklare?

Vi söker dig som vill arbeta med att stärka hela vår folkbildningsverksamhet i en del av landet och dessutom bedriva ett nationellt utvecklingsarbete inom en specifik kulturgenre.

Kulturens är inne i en spännande fas där vi tar nästa steg i byggandet av Sveriges bästa studieförbund för kulturutövare. I det arbetet behöver vi genreutvecklare som vill vara med och forma verksamheten ihop med våra medlemsorganisationer, samarbetsföreningar och Kulturens regioner. Genreutvecklarna ska förutom verksamhetsutveckling i respektive region ha nationella uppdrag inom olika genrer:

 • Region Norr (Norr- och Västerbotten) – genreutvecklare Teater och berättande
 • Region Mitt Norr (Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Dalarna) – genreutvecklare Slöjd och hantverksmässigt skapande
 • Region Mitt (Västmanland, Värmland, Örebro, Södermanland, Östergötland) – genreutvecklare Folklig musik
 • Region Öst (Stockholm, Uppsala, Gotland) – genreutvecklare Körsång
 • Region Syd (Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Skåne) – genreutvecklare Folklig dans
 • Region Väst (tjänsten som genreutvecklare Orkester är tillsatt)

Arbetsbeskrivning

Som genreutvecklare ska du verka för ett ökat intresse och engagemang för och inom din genre. I samarbete med Kulturens nationella koordinator för medlemsorganisationer samt dessa organisationers personal och förtroendevalda arbetar du för genrens utveckling, både vad gäller kvalitet och omfattning. Du medverkar i regionala och lokala samråd, initierar och genomför webinarier, föreläsningar, kurser, driver projekt mm. Inom vissa genrer kan det även handla om att utforma och förankra nationella handlingsplaner.

Förutom det nationella genreinriktade arbetet omfattar tjänsten ett regionalt engagemang som spänner över samtliga genrer. Den regionala aspekten av arbetet innebär att du är en resurs för din regions drifts- och utvecklingsarbete, som delvis styrs av styrelsen i din Kulturens Region. Arbetet innefattar viss administration men också anordnade av strategiska insatser, exempelvis större tematiska möten.

Som stöd i arbetet finns personal vid Kulturens förbundskansli, din egen Kulturens Regions förtroendevalda samt ett antal regionalt baserade ideella ambassadörer.

Kvalifikationskrav

Som Kulturens genreutvecklare förutsätts du

 • ha kvalificerad kunskap (högskoleutbildning el liknande) inom din genre.
 • vara etablerad och ha ett stort kontaktnät inom genren.
 • ha erfarenhet av lärandeprocesser, pedagogisk insikt och förmåga.
 • ha god förståelse för det folkrörelsedrivna och ideella arbetet.
 • vara fysiskt stationerad i berörd region.

Meriterande: Engagemang inom ideella organisationer, insikt om folkbildning. Erfarenhet av att leda större, kvalificerade projektarbeten. Erfarenhet av att leda och anordna nationella mötesplatser och utbildningar inom berörd genre. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi söker efter uthålliga möjliggörare med långsiktiga ambitioner och god samarbetsförmåga.

Om anställningen

Anställningsgrad

75 % av heltid

Anställningsform

Tillsvidareanställning, som inleds med 6 månaders provanställning.

Anställningens start

Hösten 2021, enlig ök.

Övrigt

Målstyrt arbete som omfattaren del resor samt visst arbete på helger och kvällar. Sex veckors semester (25+5 dgr), friskvårdsbidrag, kostnadsersättning för läkarbesök och läkemedel.

Kulturens är medlem i arbetsgivarorganisationen Fremia och följer Fremias kollektivavtal med Unionen (tjänstemannaavtalet).

Om ansökan

Skriftlig ansökan i form av personligt brev och CV mailas till jobb@kulturens.se

Sista ansökningsdag är 31 augusti 2021.

Frågor om anställningen besvaras av:

Anna Åhlin Orwin, stf. verksamhetschef, mob. 072-306 06 46

Maria Rydén, tf. förbundschef, mob. 072-524 99 86

Remona de Maré, ordf. Unionens lokala (Kulturens) fackklubb, mob. 070-272 96 74

Klicka på länken om du vill spara informationen i form av en pdf. 

LÄNK: Kulturens söker genreutvecklare