Låtskrivartävling folkmusik 2021 – Stallet Världens Musik

I denna tid där uppdragen försvunnit för de allra flesta, vill vi hitta olika sätt att stimulera och uppmuntra musiker till skapande. Inte bara för att överleva utan att komma ut ur detta med ny kompetens och nya erfarenheter. Därför anordnar Stallet Världens Musik i samarbete med Kulturens BildningsverksamhetKungliga Musikaliska AkademienMusikcentrum Riks och Riksförbundet för Folkmusik och Dans en låtskrivarworkshop och låtskrivartävling

Kategorier:
– nutida folkmusik
– traditionell folkmusik
– nya texter inom folkmusik

Genom kategorin text kan fokus sättas på skapa nya texter i folkmusikgenren.

Datum för workshops:
– måndag den 1 februari 13-16 – Lisa Långbacka – nutida folkmusik
– torsdag den 4 februari 13-16 – Mats Edén – traditionell folkmusik
– torsdag den 11 februari 13-16 – Sofie Livebrant – ”Ord och ton”

Mer information och anmälan här. Observera att sidan både innehåller information om låtskrivartävlingen och workshopen. Det är inget krav att delta i tävlingen för att man deltar i en workshop, eller tvärt om.