Kulturens stödjer ledarnas kompetensutveckling

Kompetenschecken ger ledaren ämnesmässig och/eller pedagogisk utveckling. Checken kan sökas för kortare och längre utbildningar både i Sverige och utlandet. Maximalt belopp är 2 800 kronor per söktillfälle. Endast aktiva ledare som har genomgått vår ledarutbildning är behöriga sökande. Det går enbart att söka för utbildning som ännu inte är påbörjad.

Kompetenschecken kan täcka exempelvis kursavgift, resa och uppehälle, studiematerial för eget bruk i anslutning till kurs.

OBS! Vid högt  ansökningstryck kan vi inte bevilja alla ansökningar, även om kriterier uppfylls för att söka kompetenschecken.

Stoppdatum för ansökan

Det finns fyra stoppdatum för ansökan: 15 feb, 15 maj, 15 sep och 15 nov. Senast en vecka efter varje stoppdatum meddelas beslut.  Ansökan ska göras av ledaren själv. Vid stort antal sökande kommer ett urval att göras.

Teknisk information

I webbläsaren Microsoft Edge kan det vara problem med att slutföra ansökan.  Testa då i annan webbläsare såsom Google Chrome, Firefox eller Internet Explorer som fungerar bättre för denna ansökan.