§12 Förslag: Stadgeändring inklusive exempel på mandatfördelning

Du kan tyvärr inte se denna fil då du saknar rättigheter.