filmregionskåne

Kulturens bidrar till folkhälsan i Region Skåne

Under december 2023 har Kulturens som del av ett utvecklingsarbete i Region Skåne  producerat den här kortfilmen för att belysa hur olika typer av kulturutövande främjar vår hälsa.

Forskning har visat att kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem. Kulturupplevelser erbjuder möjlighet till socialt deltagande och kan ha en positiv inverkan på den psykiska hälsan genom att öka självkänslan och ge livsmening. Forskningen visar även att kultur är hälsofrämjande för att den kan ge positiva fysiologiska effekter.

Genom folkbildningsaktiviteter bidrar Kulturens Bildningsverksamhet till folkhälsan i Region Skåne.

medverkar i filmen gör: Kören Divertimento, Landskrona och Positive Footsteps, Malmö.