Kulturens Bildningsverksamhet förbundsstämma 2024

Stämman kommer att genomföras digitalt onsdagen den 22 maj, mötet börjar 19:00 med möjlighet att logga in från klockan 18:30.

Enligt förbundets stadgar kapitel 4 §2 ska;
Kallelse och ombudsfördelning till förbundsstämma utfärdas av förbundsstyrelsen och sänds ut till medlemsorganisationer och regionstyrelser senast två (2) månader i förväg. Handlingar till förbundsstämman offentliggörs senast en (1) månad före förbundsstämman.

Enligt förbundets stadgar kapitel 4 §3 ska;
Frågor och motioner att behandla vid förbundsstämma ska lämnas skriftligen till förbundsstyrelsen senast den 15 februari. Rätt att lämna frågor och motioner har Kulturens Bildningsverksamhets medlemmar och regionstyrelser. Dessa ska behandlas av förbundsstyrelsen och förses med ett utlåtande som lämnas till förbundsstämman.

Väl mött!

Förbundsstyrelsen
genom Åsa Kratz