Organisation

Kulturens har en bred verksamhet över hela landet. Här hittar du våra medlemsorganisationer, regioner och förbundsstyrelsen.

Logotyp och grafisk profil

Kulturens grafiska profil håller ihop vår kommunikation och består av riktlinjer för text, form och bild. Här kan du läsa mer och själv ladda ner exempelvis logotyp, samarbetsgrafik och bilder.

Publikationer

Här presenteras Kulturens verksamhetsberättelse samt ett urval av våra övriga publikationer.

Kultur för alla – i hela Sverige

Kulturens är studieförbundet för kulturutövare. Vi arbetar för att alla ska kunna ta del av och utöva kultur i hela landet och bedriver folkbildningsverksamhet inom sång, musik, dans, teater/drama, filmskapande, bild och form, etc. Kulturens startades av sex rikskulturorganisationer år 2010 och är partipolitiskt och religiöst obundet. Idag har vi 18 medlemsorganisationer.

Vår musikverksamhet Evelyn finns på elva orter runt om i landet: Luleå, Piteå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Västerås, Örebro, Jönköping, Karlskrona, Göteborg och Malmö.

Sedan 1 januari 2020 är Kulturens uppdelat i sex regioner, en utökning från de tidigare fem.

Kulturens stadgar

Kulturens ska bedriva fri och frivillig folkbildningsverksamhet i form av studiecirkelverksamhet och andra folkbildningsaktiviteter. Med kultur som medel ska Kulturens främja demokrati, jämlikhet, jämställdhet, kreativitet och kulturell mångfald.

Kulturens skall ha särskild fokus på ideella kulturutövares behov av utveckling både av verksamheternas kvalitet och deras omfattning.

Målgruppen är utövare av kultur i hela landet som söker lärande och utveckling i folkbildningens anda.

Läs mer:

Kulturens verksamhetsinriktning

Kulturens stadgar

Integritetspolicy – GDPR

Kulturens tar din integritet på största allvar, här kan du läsa vår policy för vår behandling av dina personuppgifter.

Kulturens bolag

Kulturens äger bolaget Arel-Data – servicebyrån för kulturvärlden och civilsamhället. Bolaget erbjuder en rad tjänster såväl mot förbundet och  medlemsorganisationer som externa kunder.