1. Kulturens.se
  2. /
  3. Projekt
Ungdomskör

Våra projekt

Kulturens arbetar för att göra kultur tillgängligt för alla! Därför bedriver vi flera projekt och utvecklingsinsatser på olika områden. Det kan handla om att utveckla ledarskap eller pedagogik inom föreningslivet, att nå nya målgrupper eller öka den geografiska spridningen inom kulturlivet.

aaron-blanco-tejedor-yH18lOSaZVQ-unsplash

Tillgängligt för alla

Vi arbetar även med en rad satsningar inom specifika genrer och kulturformer. Här kan du läsa mer om några av de satsningar som pågår just nu.

Rätten till Kultur

Som ett led i arbetet med att nå nya målgrupper har Kulturens fastställt en strategi, Rätten till kultur, med syfte att nå nya målgrupper. Den kompetens som byggs inom Rätten till kultur fungerar som en förändringsmotor och ska återspeglas i den ordinarie folkbildningsverksamheten. Utvecklingsarbetet är också en tillgång för våra medlemsorganisationer och våra samarbetsföreningar.

 

BUS-Lätt

Kortkurser för dig som leder barn och unga i körsång

BUS-Lätt är en unik kursserie speciellt framtagen av Kulturfyren Gamla Stan och Kulturens Bildningsverksamhet för dig som vill utveckla de kompetenser som behövs för att leda just barn och ungdomar i körsång. På BUS-Lätt får du fördjupad kunskap om repertoaranpassning, metodik, den växande rösten, utvecklingspsykologi och din egen roll som ledare. Kursledarna är erfarna, professionella och mycket inspirerande körpedagoger, sångpedagoger, rytmikpedagoger och ledarcoacher.

Läs mer

Ungdomskör
Meanaani Pajala 2

Meän Ääni

Unga filmskapare i Tornedalen är ett treårigt projekt som drivs av Kulturens Bildningsverksamhet med stöd från Allmänna Arvsfonden.

I projektet arbetar ungdomar med kortfilm, arrangörskap och identitetsfrågor för att stärka den tornedalska ungdomskulturen, samt vara ett alternativ till den urbana normen.

Läs mer

Den svenska filmen som brygga

"Med svenska filmen som brygga” är ett projekt som drivs av Kulturens Bildningsverksamhet med initialt stöd från region Stockholm.
I projektet har det skapats ukrainsk undertext till 8 svenska filmer. Genom detta projekt får personer från Ukraina svenska språket och svenska kulturen genom filmens värld. Under december 2022 och januari 2023 så har visningarna skett på Bio Kaskad i Blackeberg med ukrainska samtalscoachen Zoriana Ilkiv. Nu när vi har undertexterna färdigställda ska vi se till att skapa ytterligare visningar runt om i landet.

LÄS MER

bio
projekt puff inte glömma

Demokratiprojektet ”Inte glömma inte minnas”

Projektet består av en föreställning om förintelseöverlevaren Flora Gladh som kom till Sverige efter att ha varit fånge i koncentrationslägret i Auschwitz. Pjäsen speglar även vår samtid och de problem vi upplever idag med rasism.

Projektet riktar sig till högstadieelever i Värmland och innehåller även studiematerial.

Läs mer

Kreativa Kvinnor

Kreativa Kvinnor riktar sig till nyanlända kvinnor, med kompetens och erfarenhet av olika hantverk, som vill förbättra sin svenska och komma in i samhället.

Kreativa Kvinnor är ett projekt i samarbete med Kulturens och riktar sig till nyanlända kvinnor, med kompetens och erfarenhet av olika hantverk. Utöver själva skapandet ligger fokus på att deltagarna ska kunna förbättra sin svenska och komma in i samhället.

LÄS MER

4-3@1x
Photo Lauri Oino

ICH North – passing on our musical heritage

ICH North – passing on our musical heritage syftar till att stärka det immateriella musikaliska kulturarvets roll (ICH) i Auroraregionen. Grunden i projektet är behovsstyrt och hållbarhet är ett nyckelord. 

Projektet kommer att ge det musikaliska arvet mer synlighet genom att använda sociala innovationer för att överföra kunskap och vitalisera ICH inom musik, och därmed främja förvaltandet och skyddet av densamma.

LÄS MER

sigmund-Rj5OIPWEmCE-unsplash

“Kulturens arbetar för att göra kultur tillgängligt för alla! Därför bedriver vi flera projekt och utvecklingsinsatser på olika områden.”