Välkommen till Kulturens regionala årsstämmor!

I år genomför vi dem via telefonkonferenser med anledning av coronaviruset. Detta medför att tiden för årsstämman har justerats något. Se dag och tid enligt schema. Kontakta respektive ordförande för praktisk information och teknisk information gällande mötet.

Lördag den 21 mars 2020
Region Väst kl. 10.30 – 12.30

Lördagen den 28 mars 2020
Region Syd kl. 11.00 – 12.15
Region Öst kl. 12.30 – 13.45
Region Mitt Norr kl. 14.00- 15.30

Söndagen den 29 mars 2020
Region Mitt kl. 11.00 – 13.00
Region Norr kl. 18.00 -20.00