1. Kulturens.se
 2. /
 3. Riktlinjer för att synliggöra vårt samarbete
markus-spiske-3Wq2HI5mTaI-unsplash

Hur vi synliggör vårt samarbete

Här finner ni Kulturens riktlinjer för hur vi tillsammans synliggör vårt samarbete vid kulturprogram och cirkelverksamhet. 

Kulturens guide för hur vi tillsammans synliggör vårt samarbete

Kulturens är ett av landets tio statsbidragsberättigade studieförbund. Det innebär att vi både vill och måste följa studieförbundens gemensamma riktlinjer. Ett av de villkor som gäller för att vi ska erhålla medel är att det tydligt framgår att vi är anordnare av den verksamhet som genomförs i vår regi, eller i samarbete med oss.

Deltagare ska veta om att de ingår i Kulturens

Konkret innebär det att samtliga deltagare i föreningens cirklar ska veta om att de deltar i en studiecirkel eller annan folkbildningsverksamhet i Kulturens regi.
I all skriftlig, tryckt, digital, muntlig eller annan marknadsföring och informationsspridning ska det tydligt framgå att kulturprogrammet genomförs i samarbete med Kulturens.

Här nedan följer en lathund som ni kan följa för att säkra att vi har ett tydligt anordnarskap vid olika typer av marknadsföring och informationsförmedling.

kelvin-moquete-LOV7Gbmgm30-unsplash (1)

Föreningens sociala medier

Tagga Kulturens i era poster som beskriver folkbildningsverksamhet ni gör i samarbete med oss:

Facebook: @Kulturensbildningsverksamhet
Instagram: @Kulturensbildningsverksamhet

 

Kulturprogram

Vid Kulturprogram som görs i samverkan med Kulturens är det viktigt att ni nämner Kulturens i all tryckt och digital publicering.

Detta inkluderar:

 • Omnämnande av Kulturens som samarbetspartner i inbjudningar, informationstexter om evenemanget samt i reklam för evenemanget i övrigt tryckt material och på era sociala medier, hemsida och liknande.
 • Inkludera alltid Kulturens logga på affisch/ i programblad och liknande.
 • Omnämnande av Kulturens som samarbetspartner i möjliga medier och press, exempelvis i tidningsreportage, radio- och tv-intervjuer.

Rutiner för större arrangemang som görs i samarbete med Kulturens

Om er förening planerar att anordna ett större arrangemang, till exempel en festival, en turné, utställning eller liknande, är det bra att i god tid kontakta er lokala föreningskontakt eller genreutvecklare för vidare diskussion kring anodnarskapet.

Kulturens kan i särskilda fall gå in med extra medel i större satsningar. I dessa fall går vi tillsammans med samverkansföreningen eller medlemsorganisationen igenom hur vi bästa kan synliggöra vårt arbete tillsammans.

_online inbjudnignar
affisch_
Book_Mockupsmall 2

 

“Vid Kulturprogram som görs i samverkan med Kulturens är det viktigt att ni nämner Kulturens i all tryckt och digital publicering.”

Exempel på hur anordnarskapet kan se ut vid större evenemang:

Digital synlighet i samband med eventet:

 • Kulturens presenteras som samarbetspartner i ett eget inlägg i sociala medier (med logga/bild/presentationsvideo)
 • Kulturens taggas i alla poster på sociala medier som berör eventet (så att vi kan dela vidare i våra kanaler)
 • Kulturens presenters utförligt som samarbetspartner i text och bild/logga och länk på hemsidan

Exempel på fysisk synlighet i samband med event:

 • Vepa, beachflagga eller roll-up på väl synlig plats i entrén/på scenen/runt scenen
 • Informationsbord med representant från Kulturens*
 • Omnämnande av Kulturens som samarbetspartner från scenen av exempelvis konferencier
 • Utplacerade flyers/infoblad om Kulturens*
  Plats uppkallad efter Kulturens, exempelvis ”Kulturens scen”, ”Kulturens backstage” eller liknande

Om möjligt kan Kulturens ha ett eget informationsbord och personal på plats vid större arrangemang. Kulturens kan även skicka ut informationsfoldrar med mera till föreningen. Kontakta er föreningskontakt eller genreutvecklare för mer information.

Kulturens_Logotyp

Kulturens grafiska profil

Läs mer om vår grafiska profil, och ladda hem samarbetsgrafik, vår logortyp i olika storlekar och versioner med mera.

Kulturens grafiska profil