1. Kulturens.se
  2. /
  3. Seminarier
IMG_9854

Seminarier

Här kan du ta del av våra seminarier

Små barn växer med rytm och musik

Under senare år har hjärnforskningen gjort enorma framsteg som bör få bättre genomslag i skolvärlden. Inom till exempel musikens område bekräftar vetenskapen att rytmiska övningar bidrar till att utveckla barns motorik, koordination, koncentration och uppmärksamhet. Datortomografiska undersökningar visar också att musikalisk träning stimulerar hjärnans utveckling när det gäller språk, minne och problemlösning.

Läs mer

Körpodden under Folk-och-kultur

Under Folk & Kultur spelade Kulturens medlemsorganisation Sveriges Körförbund in Körpodden i vår monter. I avsnittet diskuterade Kulturens Bildningsverksamhets förbundsordförande Åsa Kratz och Sveriges Körförbunds förbundsdirektör Karin Eklundh bland annat hur folkbildningen behöver utvecklas och värnas i alla samhällsgrupper för ett friskt demokratiskt samhälle och hur studieförbund, folkhögskolor och media har ett bärande uppdrag i att folkbilda.

Kulturens seminarier på Folk och Kultur 2022

Evelyn dialog: Kreativitet vs prestationsångest

Hur håller man en sund relation till sitt skapande? Artisten Nathalie “Cleo” Missaoui och psykologen Maria Sandgren möts i ett samtal om kreativitet, prestationsångest och hur man kan hålla en snäll relation till sig själv och sitt skapande när strävan efter att bli en bättre slår över från inspiration till en kreativ ångest.

Alla kan odla lin!

Allt du behöver är frö och en kvadratmeter. Det är projektet 1 KVM LIN:s budskap. Under 2021 odlade över 6 000 svenskar lin. I den här programpunkten får du veta mer om projektet i ett samtal med några av projektets eldsjälar. Det blir dessutom världspremiär för en av fem filmer som tagits fram med stöd av Riksantikvarieämbetet.

Körpodden – Är körsång viktig för civilsamhället?

Förbundsdirektör Karin Eklundh samtalar under Folk & Kultur med Lovisa Kronstrand Alinder, Sveriges Kyrkosångsförbund och Lotta Wilund, Sveriges barn- och ungdomskörer UNGiKÖR kring körsångens ovärdeliga betydelse i civilsamhället. I samverkan med Kulturens Bildningsverksamhet.

TK-appen Tillgänglig Kultur

TK, som står för Tillgänglig Kultur, och är en ny applikation där vi vill samla landets alla kulturarrangörers tillgänglighetsinformation. Under det här seminariet berättar Lars-Göran Wadén och Johan Seige om hur du gör ditt kulturarrangemang mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Kulturens seminarier på Folk och Kultur 2021

Vad vore svenskt kulturliv utan folkbildningen?

Vad betyder folkbildningen för svenskt kulturliv och hur kan folkbildningen stärka kulturen?
Röster från kulturen berättar om sin väg till ett professionella utövandet via folkbildningen och vilken roll studieförbund kan ta under pandemin.
Filmen är en del av Kulturens medverkan i konventet #folkochkultur.

Vårt kulturarv: Vad händer när ingen längre kan?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Vårt kulturarv – hur förenar man det bevarande och det levande?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Vårt kulturarv: Varför folkdräkt?

Ett samtal om folkdräktens plats i såväl nutiden och inom det gemensamma kulturarvet och om varför dräkten har blivit en politiskt laddad symbol.
Seminariet är ett samarbete med Folkdansringen och en del av Kulturens medverkan i konventet #folkochkultur

Workshop: BAM! Kulturen i kroppen

Coronatiden innebär för många kulturutövare färre tillfällen till framträdanden men mer tid till att förebygga och optimera sin hälsa.
I denna workshop får du ta del av mängder av fysiska övningar som ger förutsättningar för optimalt framförande. Se till att vara förberedd i kroppen när väl möjligheten till utövande och uppträdande ges framöver!
Workshopen är ett samarbete mellan Sveriges Orkesterförbund och Kulturens och en del av Kulturens medverkan i konventet #folkochkultur.

Körpodden: Körsång i en ny verklighet

Hur ska körerna, en av Sveriges största folkrörelser, hantera den nya verklighet som Covid19 innebär? Hur kommer körsången och gemenskapen att påverkas, och går det att sjunga smittsäkert?
Körpoddens programledare Karin Eklundh, tillika förbundschef för Sveriges Körförbund, samtalar med Musikhögskolans rektor Helena Wessman och Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa.
Avsnittet är filmat och inspelat speciellt för Kulturens medverkan i konventet #folkochkultur.
Körpodden produceras av Sveriges Körförbund i samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet.

Körpodden: Är körsång viktig för civilsamhället?

Coronapnademin har slagit hårt mot hela det svenska körlivet. Vikten av körsång för ett kulturellt och psykosocialt levande samhälle har framträtt med råge. Representanter för Sveriges Körförbund, Svenska Kyrkosångsförbundet, Föreningen Sveriges Körledare, Riksförbundet UNGiKÖR och Equmeniakyrkans sångarförbund samtalar kring körrörelsens obändiga kraft och dess betydelse för civilsamhället i podcasten Köpodden. Sveriges Körförbund producerar Körpodden i samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet.#folkochkultur.

bg-pattern-pink

Vår e-tjänst

Kulturens använder numera digital föranmälan av cirklar, annan folkbildning samt kulturprogram. För att kunna använda denna tjänst så behöver du ett konto, det kan du ansöka om via formuläret nedan:

Till e-tjänsen