händer som skapar2

Värdegrund och verksamhet

I Kulturens Bildningsverksamhet möts folkbildning i form av kulturutövande och konstnärligt skapande inom en mängd olika uttryck.

svung2

Vår värdegrund

Vi värnar mångfalden och främjar både bevarandet, nyskapandet, korsbefruktningar och oväntade möten. Vår verksamhet bedrivs utifrån grundläggande demokratiska värderingar såsom allas lika värde, tolerans och respekt för individen. Alla former av diskriminering motverkas i enlighet med lagstiftningen. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna, och i vår verksamhet får det inte förekomma religiösa eller partipolitiska opinionsbildningar eller påtryckningar.

Utveckling genom konst och kultur

Genom folkbildning verkar vi för ett starkt och rikt kulturliv i hela landet. Hos oss ryms olika tankar och idéer. Vi ser hur det lärande som sker inom och genom kulturutövande och estetiskt skapande kittar oss samman och får oss att utvecklas, både som individer och grupper. Det som förenar oss är att vi tror på folkbildning, konst och kultur som drivande krafter i en hållbar samhällsutveckling.

”Tillsammans växer vi med Kulturens Bildningsverksamhet.”

gathering
svung2

ahmad-odeh-TK_WT3dl2tw-unsplash

Samarbete med kulturföreningar

Kulturens Bildningsverksamhets folkbildning genomförs på flera sätt, bland annat genom samarbeten med kulturföreningar. Vi tror på föreningarnas demokratifrämjande funktion och vill därför bidra till att de får förutsättningar att utvecklas både organisatoriskt och verksamhetsmässigt.

Kulturens har verksamhet över hela landet. Vi samarbetar med drygt 400 kulturföreningar och bedriver även flera projekt som finansieras genom stöd från exempelvis Allmänna arvsfonden. 

Klicka här för att läsa mer om våra projekt

svung2
EvelynStockholm_pianorum_small

Kulturens musikverksamhet Evelyn

Vår musikverksamhet går under namnet Evelyn och bedrivs på elva orter i landet, från Luleå i norr till Malmö i söder. Inom Evelyn coachas musikskapare av våra engagerade och kunniga verksamhetsutvecklare som alla har en gedigen musikutbildning och/eller erfarenhet av arbete inom musikbranschen. Evelyn erbjuder även workshops, seminarier och camps i bland annat låtskrivande, musikproduktion, skapande och hälsa.

Samarbeten föds i Evelyns stora nätverk och för många är de nya kontakterna avgörande för nästa steg i deras utveckling. Inom Evelyn hjälper vi dig att utvecklas och nå sin egen definition av framgång.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER OM EVELYNS VERKSAMHET

coal

"Var du bor ska inte begränsa
dina möjligheter att ägna dig åt konst och kultur."

LÄS MER OM KULTURENS