Kulturens visselblåsarfunktion

Vi på Kulturens eftersträvar alltid ordning och reda i verksamheten samt arbetar för en god arbetsmiljö.

I vissel-lådan kan du visselblåsa om du anser eller misstänker att det föreligger någon oegentlighet i verksamheten eller om det finns saker i arbetsmiljön som du vill framföra anonymt istället för att kontakta någon direkt i organisationen.

  • Du kan välja att lämna dina kontaktuppgifter eller vara anonym.
  • Ditt inskick spåras inte.
  • Ditt inskick hamnar som ett mail till förbundsstyrelsens ordförande och Kulturens ledningsgrupp.

Hälsningar Kulturens