1. Kulturens.se
  2. /
  3. Visselblåsarfunktion
jakob-braun-izpGQ-T1ghA-unsplash

Visselblåsarfunktion

Här kan du visselblåsa om du upptäckt missförhållanden i vår verksamhet. Det kan till exempel handla om olika typer av diskriminering, trakasserier eller brist på regelefterlevnad.

visselpipa Kulturens visselblåsarfunktion

Vi vill göra rätt

Kulturens strävar efter att vara transparent och ha en hög etisk nivå. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av verksamheten. Du har en viktig roll för att vi ska lyckas.

Vår visselblåsartjänst

Vår visselblåsartjänst är en kanal för att slå larm om oegentligheter som påverkar människor, vår organisation, samhället eller miljön. Tjänsten minskar risken för att ett missförhållande ska uppstå. Den visar vår vilja att vara en aktör som tar ansvar mot oetiskt beteende. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Din rapport kan innehålla information om brottslighet, oegentligheter och överträdelser eller andra handlingar som bryter mot EU:s eller nationell lagstiftning i en verksamhetsrelaterad kontext.

Vi erbjuder en säker kanal för anonym rapportering och dialog. Denna tjänst hanteras av en extern part, WhistleB.

Rapporteringskanal för anonym rapportering och fortsatt dialog:


Rapporteringskanal

Du når rapporteringskanalen från PC, läsplatta och mobil.

Så här hanteras ditt meddelande

För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten av en extern part, WhistleB, Whistleblowing Centre, https://whistleb.com. Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordsskyddad. 

Alla meddelanden behandlas konfidentiellt.

Så här lämnar du ditt anonyma meddelande

Du rapporterar enkelt och tryggt genom att följa instruktionerna i formuläret. När du har skickat ditt meddelande får du ett ID och lösenord på skärmen. Spara dem säkert. Du är anonym i den fortsatta dialogen.

Inom sju (7) dagar kan du läsa en eventuell följdfråga eller ett svar från oss.

Tack för ditt engagemang!

 

Här hittar du mera information:

”WhistleB erbjuder en tredjepartstjänst för visselblåsning som säkerställer visselblåsarens anonymitet i kommunikationen med företaget. WhistleB sparar inte IP adresser eller annan data som kan kopplas till visselblåsaren. Vi kan därför inte spåra en anonym visselblåsare. Alla rapporter är starkt krypterade och kan dekrypteras endast av utvalda individer. WhistleB kan inte dekryptera och läsa rapporter.”  WhistleB