Föredragshållare: Simon Mogren
Moderator: Niclas Blixt

Videokurs: Du finner videon längst ned på sidan. Du kan behöva registrera dig för att få tillgång.

I kursen går vi igenom tekniska aspekter; vilken utrustning och vilken programvara du behöver, samt vilka plattformar du kan streama via. Du behöver inga förkunskaper för att delta, bara din egen nyfikenhet!

Registrering krävs

För att få tillgång till denna kurs måste du registrera dig.

Loading...