Dataskyddsförordningen – GDPR En översikt

 

Introduktion

Kursen ger en introduktion till dataskyddsförordningen GDPR och inleds med en beskrivning av datasskyddslagstiftning och PuL. Därefter fortsätter kursen med att beskriva de förändringar som tillkommit i dataskyddet genom introduktionen av GDPR, vad dessa förändringar innebär i praktiken och vilka sanktioner som kan utdelas ifall kraven från förordningen inte uppfylls. Avslutningsvis ger kursen praktiska förslag på hur föreningar kan arbeta för att anpassa sig till förordningen.  

Kursen kräver inte några förkunskaper på området. Dock förutsätts en grundläggande förståelse för hur du använder en dator och webbläsare, till exempel Internet Explorer, Google Chrome eller Safari.

Denna kurs är uppdelad i olika moment, som du lättast tar till dig om du följer dem i kronologisk ordning och den avslutas med ett quiz om sitt innehåll.

Kursens totala längd är beräknad till mellan 6 och 8 timmar. Dock tar det olika lång tid för olika personer att läsa och lära, så hur lång tid kursen tar är individuellt.

Efter genomförd kurs, samt efter inlämnad och godkänt quiz, skickas ett kursdiplom ut till dig via e-post.

Nu kör vi! 

För att kunna ta kursen måste du vara inloggad och registrerad på kursen. Tryck på "Logga in för att registrera" för att skapa ett konto och/eller logga in. Om du redan är inloggad - tryck på "Till kursregistrering". 

Du hittar knapparna längst upp upp sidan

När du är inloggad och registrerad börjar du genom att trycka på första avsnittet nedan. 

 

GDPR 01

Kurs innehåll

Expandera alla