Ansök om att bli samarbetsförening

En förening kan ansöka om att bli samarbetsförening till Kulturens. Vi samarbetar i första hand med föreningar inom någon av våra medlemsorganisationer men bedriver även samarbete med andra föreningar. Kulturens eftersträvar geografisk och verksamhetsmässig spridning. Föreningen ska ha organisationsnummer, eget bankgiro/postgiro m.m.

De föreningar som vill samarbeta med Kulturens måste ställa sig bakom våra kvalitetspelare, som förtydligar våra värderingar om ett demokratiskt förhållningssätt.

Skriv ut blanketten och skicka in den till oss, bifoga stadgar samt verksamhetsberättelse.

Ansök

Vi har

Alla resurser används för att genomföra kulturverksamhet och utveckla den ideella kulturen.

Vi har kulturkompetens och ett stort nätverk inom svenskt kulturliv. Förtroendevalda och personal har bakgrund inom kulturområdet.

Kulturens avsätter en stor del av våra tillgängliga resurser till genomförande av folkbildningsverksamhet – studiecirklar, annan folkbildning och kulturprogram.

Kulturens regioner kan gå in i olika satsningar tillsammans med våra föreningar, kan avse särskilda event, marknadsföring, etc.

Kulturens kan hantera utbetalningar av arvoden till cirkelledare på uppdrag av  samarbetsförening. Föreningen motfaktureras men Kulturens hanterar kontrolluppgifter till skattemyndigheten, osv.

Ledar- och ämnesinriktade utbildningar genomförs kontinuerligt runt om i landet. Vi utvecklar våra ledare genom individuellt anpassade fortbildningar via våra individuella kompetenscheckar.

Studiematerial, vi kan också hjälpa till och stödja medlemsorganisationer med framtagande av studiematerial.

Ledare och deltagare i studiecirkel eller annan folkbildningsverksamhet är olycksfallsförsäkrade i anslutning till träffen, inklusive resor till och från.

Telekonferenslösningar med god kvalitet.

Ramavtal för till exempel layout, tryckning och större utskick.


Linnéa Grimstedt om samarbete och skapande.