Ledarutbildning

Utbildningen riktar sig till våra ledare och samarbetsföreningar för att säkerställa att de känner till vilken typ av hjälp och stöd Kulturens erbjuder.

Individuell kompetenscheck

Cirkelledare som har genomgått ledarutbildningen kan ansöka om Kulturens individuella kompetenscheck för ämnesmässig eller pedagogisk utveckling.

Blanketter

Här hittar du alla blanketter som kan vara aktuella för dig som ledare.

Folkbildning med kulturfokus

Vi bedriver folkbildning som:

Studiecirklar

Minst tre personer inklusive ledare som träffas under minst tre sammankomster och minst nio studietimmar à 45 minuter lär och utvecklas tillsammans enligt ett gemensamt upprättad arbetsplan. Maximalt får en studiecirkel bedrivas tre gånger per vecka och fyra timmar à 45 per tillfälle.

Annan folkbildningsverksamhet
Större grupper med fler än 20 deltagare som träffas och lär tillsammans. Det kan också vara några personer som lär tillsammans en enstaka dag, exempelvis vid en workshop.

Kulturarrangemang
Minst 30 minuter offentligt framträdande, ska vara offentliggjort eller affischerat eller dylikt. Det kan röra sig om en dansuppvisning, en teaterföreställning, en konsert, en vernissage, osv.