Ledarutbildning

Utbildningen riktar sig både till ledare och samarbetsföreningar och innehåller all information om vilket stöd Kulturens kan erbjuda just er.

Ledarintroduktion

Här följer en kort introduktion till det viktigaste du som ny ledare inom Kulturens behöver veta.

Individuell kompetenscheck

När du som cirkelledare har gått ledarutbildningen kan du ansöka om Kulturens individuella kompetenscheck för ämnesmässig eller pedagogisk utveckling här.

Kulturens försäkring

Som deltagare i Kulturens studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet eller kulturprogram är du försäkrad via vår olycksfallsförsäkring.

Blanketter och rapportering

Här hittar du alla blanketter du som ledare behöver!

Digital rapportering

Kulturens erbjuder nu sina ledare att rapportera närvaro på verksamhet digitalt, du kan läsa mera här.

Folkbildning med kulturfokus

Vi bedriver folkbildning i form av:

Studiecirklar

När minst tre personer, inklusive en ledare, träffas minst tre gånger med totalt nio studietimmar är det en studiecirkel. Ni lär och utvecklas tillsammans enligt ett gemensamt upprättad arbetsplan. Maximalt får en studiecirkel bedrivas tre gånger per vecka och under fyra timmar per tillfälle.

Annan folkbildningsverksamhet

Om det är större grupper med fler än 20 deltagare som träffas och lär tillsammans räknas det som annan folkbildningsverksamhet. Det kan också vara eller en grupp som träffas vid ett enstaka tillfälle, exempelvis vid en workshop.

Kulturarrangemang

Ett minst 30 minuter långt offentligt framträdande inom kultur räknas som ett kulturarrangemang. Uppträdandet ska vara affischerat eller på annat sätt offentliggjort och kan vara allt från en dansuppvisning, teaterföreställning, konsert, eller ett vernissage.