Kulturens Bildningsverksamhet inför ett nytt sätt att samarbeta med kulturföreningar kring särskilda folkbildningsinsatser

Under våren 2023 inför Kulturens ett nytt sätt att samarbeta med kulturföreningar som önskar genomföra särskilda folkbildningsinsatser, till exempel genomförandet av större arrangemang eller fördjupning i en metod etc. Det nya arbetssättet ersätter de sk. regionala projektmedel för särskilda folkbildningsinsatser som det tidigare varit möjligt att söka fyra gånger per år. Genom förändringen vill vi skapa en närmare samverkan mellan studieförbundet och föreningarna.

Vid frågor går det bra att kontakta vår stabsadministratör Linda Örtenstedt via linda.ortenstedt@kulturens.se

Regioner

Region Norr

Ordförande:
Ove Bucht
ove.bucht@kulturens.se

Region Mitt Norr

Ordförande:
Jenny Samuelsson
jenny.samuelsson@kulturens.se

Region Mitt

Ordförande:
Torbjörn Brännlund
torbjorn.brannlund@kulturens.se

Region Väst

Ordförande:
Britt-Marie Jonsson
britt-marie.jonsson@kulturens.se

Region Öst

Ordförande:
Fredrik Torgnysson
fredrik.torgnysson@kulturens.se

Region Syd

Ordförande:
Kennet Lunderquist
ulf.kennet.lunderquist@kulturens.se