Verksamhetsutveckling

Behöver er förening hjälp med inspiration?  Hör av dig till din regionala föreningskontakt eller någon av våra genreutvecklare så berättar vi mer om hur just vi kan hjälpa er! Här hittar du alla kontaktuppgifter

Vad räknas som folkbildning?

Tillsammans med våra samarbetsföreningar bedriver Kulturens folkbildningsverksamhet inom sång, musik, dans, teater/drama, filmskapande, bild och form, etc.

Lärandet inom folkbildningen ska ske i grupp och vara fritt och frivilligt. Deltagarna själva sätter kunskapsmål för sitt eget lärande och identifierar målsättningen med gruppens gemensamma lärande. Arbetsplanen är grundläggande för att verksamheten ska godkännas som folkbildning.

Kulturens arbetar för att alla ska kunna ta del av och utöva kultur i hela landet och bedriver folkbildningsverksamhet inom sång, musik, dans, teater/drama, filmskapande, bild och form, etc. Vi arbetar för att alla ska kunna ta del av och utöva kultur i hela landet och bedriver folkbildningsverksamhet inom sång, musik, dans, teater/drama, filmskapande, bild och form, etc.

Tillsammans skapar vi mer

Hos oss kan ni utveckla er verksamhet. Oavsett om ni ägnar er åt filmprojekt, festivaler, konserter, utställningar eller liknande, så kan ni strukturera upp arrangemangets olika faser som cirklar tillsammans med oss.

Kulturens är studieförbundet som kan kultur – använd det som resurs!


Samarbetsföreningar berättar

Lindholmen Big Band

Är ett storband med 18 medlemmar i Göteborg som spelar såväl klassisk som nutida storbandsmusik. Föreningen berättar:

Samarbetet med Kulturens ger mer medel och stöd, så vi kan fokusera på vår konstnärliga verksamhet istället för att oroa oss för vår ekonomi.

»Vi kan växa och bredda vår repertoar«

Kultur Alla

Kultur alla är en arrangörsförening i Uppsala som skapar kultur- och generationsöverskridande mötesplatser som lyfter den kulturella mångfalden. 

Kultur Alla upplever att stödet från Kulturens som extra viktigt för att kunna fortsätta arrangera hållbara arrangemang.

»Vi kan skapa hållbara arrangemang«