Verksamhetsutveckling
– från arr till folkbildning

Som samarbetsförening hos Kulturens kan ni välja att organisera era arbetsgrupper under ert för- och efterarbete som studiecirklar och få tillgång till ett stöd som gör stor skillnad för er förening. Ta kontakt med din regionala föreningskontakt så berättar vi med om hur just vi kan hjälpa er! Här hittar du alla kontaktuppgifter

Vad räknas som folkbildning?

Era offentliga arrangemang och det arbete ni gör kopplat till dem kan i samarbete med oss redovisas som kulturprogram och studiecirklar som ger er kostnadsersättning. Detta ger er förening nya möjligheter att skapa mer!

Tillsammans skapar vi mer

Hos oss kan ni utveckla er verksamhet. Oavsett om ni ägnar er åt filmprojekt, festivaler, konserter, uställningar eller liknande, så kan ni strukturera upp arrangemangets alla faser som cirklar tillsammans med oss.

Kulturens är studieförbundet som kan kultur – använd det som resurs!


Samarbetsföreningar berättar

Lindholmen Big Band

Är ett storband med 18 medlemmar i Göteborg som spelar såväl klassisk som nutida storbandsmusik. Föreningen berättar:

Samarbetet med Kulturens ger mer medel och stöd, så vi kan fokusera på vår konstnärliga verksamhet istället för att oroa oss för vår ekonomi.

»Vi kan växa och bredda vår repertoar«

Kultur Alla

Kultur alla är en arrangörsförening i Uppsala som skapar kultur- och generationsöverskridande mötesplatser som lyfter den kulturella mångfalden. 

Kultur Alla upplever att stödet från Kulturens som extra viktigt för att kunna fortsätta arrangera hållbara arrangemang.

»Vi kan skapa hållbara arrangemang«

Malmö Folk

En arrangörsförening från 1991 som är en mötesplats för svensk folkmusik och dans i Skåne.

Utöver att redovisa kulturprogram för konserter och cirklar för sina kurser har föreningen fått hjälp av Kulturens att komma igång med studiecirklar för sina arbetsgrupper. De har nu cirklar för det arbete de ägnar åt marknadsföring, bokning, arrangemang, ekonomi, samarbeten och publikservice.

»Vi kan hålla nere kurs- avgifterna«