Verksamhetsutveckling

Behöver er förening hjälp med inspiration?  Hör av dig till din regionala föreningskontakt eller någon av våra genreutvecklare så berättar vi mer om hur just vi kan hjälpa er! Här hittar du alla kontaktuppgifter

Vad räknas som folkbildning?

Varje studieförbund har sin profil. Kulturens bedriver folkbildningsverksamhet inom sång, musik, dans, teater och berättande, filmskapande, slöjd och hantverksmässigtskapande, bild och form, etc.

Lärandet inom folkbildningen ska ske i grupp och vara fritt och frivilligt. Deltagarna själva sätter kunskapsmål för sitt eget lärande och identifierar målsättningen med gruppens gemensamma lärande. En arbetsplanen som förklarar aktivitetens mål och syfte är grundläggande för att verksamheten ska godkännas som folkbildning.

Kulturens är studieförbundet som kan kultur – använd oss. Vi är en resurs!


Samarbetsföreningar berättar

Lindholmen Big Band

Är ett storband med 18 medlemmar i Göteborg som spelar såväl klassisk som nutida storbandsmusik. Föreningen berättar:

Samarbetet med Kulturens ger mer medel och stöd, så vi kan fokusera på vår konstnärliga verksamhet istället för att oroa oss för vår ekonomi.

»Vi kan växa och bredda vår repertoar«

Kultur Alla

Kultur alla är en arrangörsförening i Uppsala som skapar kultur- och generationsöverskridande mötesplatser som lyfter den kulturella mångfalden. 

Kultur Alla upplever att stödet från Kulturens som extra viktigt för att kunna fortsätta arrangera hållbara arrangemang.

»Vi kan skapa hållbara arrangemang«