Tack för din medverkan under Kulturens möte 2022

I formuläret här nedan finns de frågor ni kort fått diskutera i grupp under helgen. Vi ser nu gärna att du fortsätter tänka igenom frågorna och skickar in fler inspel. (Formuläret kan fyllas i och skickas in flera gånger).

Tack för dina inspel

Kulturens Målbild 2030-grupp