Vi ställde några frågor till Kulturens förbundsordförande  Åsa Kratz  om hur hon ser på Kulturens utveckling under 2022

Kulturens har genomgått betydande förändringar det senaste året med nya chefer, ny förbundsstyrelse samt flera andra nyanställningar. Kulturens har även genomgått stora omställningar inom verksamhetsutvecklingen, där man har valt att lägga större fokus på utveckling av olika kulturgenrer. Hur ser du på förbundets utveckling under det kommande året?

– Ja, man kan lugnt säga att det har varit stora förändringar, och uppriktigt sagt tror jag att få av oss visste att alla dessa förändringar skulle ske just efter stämman i maj förra året.  Sanningen att säga har den mesta kraften gått åt till att hantera ganska utmanande och svåra frågor, där vi fortfarande har stora processer att hantera, bland annat Folkbildningsrådets granskning av vår verksamhet.

Jag är hoppfull, känner att vi kommit en bra bit på väg med grundjobbet. Nu hoppas jag att vi nu ska kunna lägga fokus på att utveckla folkbildningstanken och utnyttja den fantastiska kompetens som finns hos alla våra anställda, förtroendevalda, medlemsorganisationer, samarbetsföreningar och deltagare runt om i landet. ”

Pandemin har slagit hårt på föreningsverksamheten i landet. Vad har vi lärt oss av den?

– Kan konstatera att behovet och vikten av kultur och själslig näring är ofantligt stort hos oss människor. Att ”nöden är uppfinningarnas moder”. Man har hittat nya sätt att mötas, blivit mer bekväma med det digitala och ny teknik över lag. Pandemin har nog lärt oss att vara mer flexibla och hitta nya lösningar för att göra saker tillsammans!

Vad inom Kulturens ser du mest framemot under 2022?

– Att äntligen få samlas och träffa aktiva och anställda i Kulturens fysiskt!

Träffarna med den styrelse jag har förmånen att leda och alla aktiva i regioner och MO har ju varit extremt få under dessa första nio månader och det i en ovanligt turbulent och omvälvande tid för organisationen. Jag vill så gärna lära känna Kulturens och alla de goda och kreativa krafter som finns där!