Kulturens kontaktcenter

Vi hjälper dig! Beskriv ditt ärende nedan, eller ring oss.

08-470 24 45

Telefontider:

måndag, tisdag och torsdag

kl 10.00–12.00, 13.00–15.00

  Besöksadress: Ågatan 12B, 172 62 Sundbyberg
  Post- och fakturaadress: Box 1148, 171 23 Solna
  Org.nummer: 802435-1689


  Regionala föreningskontakter


  Sanna Svedestedt Carboo

  Föreningskontakt region Mitt-Norr

  sanna.svedestedt@kulturens.se

  070 – 330 33 79

  Tove Gladh

  Föreningskontakt Region Syd
  tove.gladh@kulturens.se

  070-745 09 76

  Per Sundström

  Föreningskontakt Region Väst
  per.sundstrom@kulturens.se

  073- 691 30 88

  Gabriel Sjöwall

  Föreningskontakt Region Öst
  gabriel.sjowall@kulturens.se

  070-755 23 30

  Robert Markström

  Föreningskontakt Region Norr
  robert.markstrom@kulturens.se
  070-250 69 06

  Therese Olsson Hugosson

  Föreningskontakt Region Mitt
  therese.hugosson@kulturens.se  

  072 – 727 20 06

  Kulturens ledning, kansli


  Maria Rydén

  Förbundschef
  maria.ryden@kulturens.se
  072-524 99 86

  Patrik Eliasson

  Chef för funktionen administration
  patrik.eliasson@kulturens.se
  070-284 87 70

  Anna Åhlin Orwin

  Chef för funktionen genreutveckling
  anna.ahlin.orwin@kulturens.se
  072-306 06 46

  Marcus Garbom

  Chef för  funktionen Evelyn 
  marcus.garbom@kulturens.se
  070-232 09 91

  Genreutvecklare


  Robert Markström

  Genreutvecklare Teater och Berättande

  robert.markstrom@kulturens.se

  070-250 69 06

  Per Sundström

  Genreutvecklare Orkesterverksamhet

  per.sundstrom@kulturens.se

  073- 691 30 88

  Gabriel Sjöwall

  Genreutvecklare Körsång

  gabriel.sjowall@kulturens.se

  070-755 23 30

  Therese Olsson Hugosson

  Genreutvecklare Folklig Musik

  therese.hugosson@kulturens.se
  072 – 727 20 06

  Tove Gladh

  Genreutvecklare Folklig Dans

  tove.gladh@kulturens.se

  070-745 09 76

  Sanna Svedestedt Carboo

  Genreutvecklare för Slöjd och Hantverksmässigt skapande

  sanna.svedestedt@kulturens.se

  070 – 330 33 79

  Kulturens administration


  Laila Öster

  Stabsadministratör
  laila.oster@kulturens.se
  070-623 28 20

  Ylwa Petersson

  Administration
  listor@kulturens.se
  08-470 24 45

  Ulla Bergkvist

  Ekonomi
  Ulla.bergkvist@kulturens.se
  08-4702400

  Anna Glantz

  Kommunikatör 
  anna.glantz@kulturens.se
  070-523 46 17

  Linda Örtenstedt

  Administration
  listor@kulturens.se
  08-470 24 45

  Madeleine Karmehag

  Ekonomi
  madde.karmehag@kulturens.se
  08-470 24 00

  Alma Zubcevic

  Ekonomi
  Alma.zubcevic@kulturens.se
  08-4702400

  Michael Bäck

  IT-Ansvarig
  micke@kulturens.se
  070-659 44 66

  Susanne Tilli

  Verksamhetscontroller
  listor@kulturens.se
  070-2748485

  Monika Saarelainen

  Administration
  listor@kulturens.se
  08-470 24 45

  Victoria Skoglund

  Tjänstledig t.o.m. juli 2022)
  Kommunikatör
  victoria.skoglund@kulturens.se
  073-681 19 80

  Robin Lund

  Stabsadministratör
  robin.lund@kulturens.se
  076-3217059

  Remona de Maré

  Regionsamordnare med särskilt ansvar för kommun- och landstings-/regionsbidrag
  remona.demare@kulturens.se
  070-272 96 74

  Kontakt och samordning, nationell nivå


  Anna Åhlin Orwin

  Chef för funktionen genreutveckling
  anna.ahlin.orwin@kulturens.se
  072-306 06 46

  Marcus Garbom

  chef för funktionen Evelyn samt verksamhetsutvecklare Evelyn Luleå
  marcus.garbom@kulturens.se
  070-232 09 91

  Patrik Blomqvist

  Verksamhetsanalytiker (förbundsövergripande) och verksamhetsutvecklare Evelyn Göteborg
  patrik.blomqvist@kulturens.se
  070-270 89 54

  Sofia Nygren

  Pedagog med kursansvar
  sofia.nygren@kulturens.se
  070-223 23 05

  Kontakt och samordning, regional nivå


  För frågor kring verksamhet i landet och i olika regioner, kontakta Nationell Föreningsservice

  Vill du föranmäla en studiecirkel eller ett kulturprogram, maila: listor@kulturens.se

  Musikenheten Evelyn


  Marcus Garbom

  Verksamhetschef för  Evelyn och verksamhetsutvecklare Evelyn Luleå
  marcus.garbom@kulturens.se
  070-232 09 91

  Robin Lund

  Verksamhetsutvecklare Evelyn Stockholm (föräldraledig)
  robin.lund@kulturens.se
  0763-21 70 59

  Alexandra Thysell Shanahan

  Verksamhetsutvecklare Evelyn Stockholm
  Alexandra.shanahan@kulturens.se
  070-796 03 07

  Clara Alm

  Verksamhetsutvecklare Evelyn Örebro
  clara.alm@kulturens.se
  072-224 88 08

  Victor Söderman Fariña 

  Verksamhetsutvecklare Evelyn Västerås
  victor.farina@kulturens.se
  070-722 58 01

  Kasper Martinell

  Verksamhetsutvecklare Evelyn Örebro
  kasper.martinell@kulturens.se
  070-731 25 28

  Kamilla Bayrak

  Verksamhetsutvecklare Evelyn Uppsala
  kamilla.bayrak@kulturens.se
  073-076 33 38

  Martin Pokka Larsson

  Verksamhetsutvecklare Evelyn Piteå
  martin.pokka@kulturens.se
  073-841 86 78

  Hanna Cinthio

  Verksamhetsutvecklare Evelyn Malmö
  hanna.cinthio@kulturens.se
  073-528 99 96

  Petra Svanström

  Verksamhetsutvecklare Evelyn Umeå
  petra.svanstrom@kulturens.se
  073-052 35 03

  Jon Rinneby

  Verksamhetsutvecklare Evelyn Malmö
  jon.rinneby@kulturens.se
  076-108 39 08

  Ben “Reuben” Arinze

  Verksamhetsutvecklare Evelyn Jönköping
  ben.arinze@kulturens.se
  070-347 10 16

  Patrik Blomqvist

  Verksamhetsanalytiker Kulturens och verksamhetsutvecklare Evelyn Göteborg
  patrik.blomqvist@kulturens.se
  070-270 89 54

  Projektledare/medarbetare särskilda satsningar


  Viktor Krutrök

  Projektledare Meän Ääni – Unga filmskapare i Tornedalen
  viktor.krutrok@kulturens.se
  073–024 23 81

  Jonas Pietikäinen

  Projektledare Meän Ääni – Unga filmskapare i Tornedalen
  jonas.pietikainen@kulturens.se
  073-350 48 80

  Lars-Göran Wadén

  Projektledare Tillgänglig kultur
  lars-goran.waden@kulturens.se
  070-766 24 09

  Marie Bejstam

  Projektledare BUS Academy – Körplantagen
  marie@busacademy.se
  073-909 11 06

  Johan Seige

  Projektledare Tillgänglig kultur
  johan.seige@kulturens.se
  073-720 04 90

  Charlotte Rider

  Projektledare BUS Academy – Körplantagen
  charlotte@busacademy.se
  070-922 35 63

  Besöksadresser


  Kulturens Bildningsverksamhet
  Kansli
  Ågatan 12B, Sundbyberg
  Box 1148
  171 23 Solna

  Kulturens Bildningsverksamhet
  Evelyn musikstudio
  Hjalmar Brantingsgatan 1
  753 27 Uppsala

  Kulturens Bildningsverksamhet
  Evelyn musikstudio
  Järnvägsgatan 9
  553 15 Jönköping

  Kulturens Bildningsverksamhet
  Evelyn musikstudio
  Kronan H1 rum 3008
  972 42 Luleå

  Kulturens Bildningsverksamhet
  Evelyn musikstudio
  Slottsgatan 25
  722 11 Västerås

  Kulturens Bildningsverksamhet
  Evelyn musikstudio & Kulturens lokalkontor
  Ystadsvägen 17
  214 30 Malmö

  Kulturens Bildningsverksamhet
  Evelyn musikstudio
  Acusticum 1
  941 63 Piteå

  Kulturens Bildningsverksamhet
  Evelyn musikstudio
  Assessorsgatan 14
  118 57 Stockholm

  Kulturens Bildningsverksamhet
  Evelyn musikstudio
  Brewhouse
  Åvägen 24
  412 51 Göteborg

  Kulturens Bildningsverksamhet
  Evelyn musikstudio
  Tranbärsvägen 6
  901 07 Umeå

  Kulturens Bildningsverksamhet
  Evelyn musikstudio
  Creative House
  Älvtomtagatan 12–14
  703 42 Örebro

  Kulturens Bildningsverksamhet
  Evelyn musikstudio & Kulturens lokalkontor
  Ystadsvägen 17
  214 30 Malmö