Kulturens söker regional föreningskontakt i region Mitt

Startdatum 2022-09-01 eller enligt överenskommelse

Slutdatum 2023-01-31

Omfattning: 50 % visstidsanställning

Stationering: Kulturens region Mitt (Södermanland, Västmanland, Örebro län, Värmland, Östergötland), placeringsort fastställs i dialog med den som anställs.

Kulturens Bildningsverksamhet söker dig som är en strukturerad och idérik person som brinner för kultur och folkbildning. Du har också erfarenhet från arbete på studieförbund och kanske leder du själv studiecirklar. Som person är du kommunikativ, har lätt för att ta kontakt med människor, skapa goda relationer och få saker att hända.

Varmt välkommen med din ansökan!

Om Kulturens Bildningsverksamhet

Kulturens Bildningsverksamhet (Kulturens) är Sveriges yngsta studieförbund. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och arbetar för att alla ska kunna ta del av och utöva kultur i hela landet. Genom skapande, kulturutövande och ett folkbildningsmetodiskt lärande vill vi främja individers och gruppers utveckling samt bidra till en samhällsutveckling baserad på demokrati, jämlikhet, jämställdhet, kreativitet och mångfald. Vi har särskilt fokus på ideella kulturutövares behov av utveckling men arbetar också med professionella inom området. Målgruppen är människor som söker lärande och fördjupade kunskaper inom och genom konst och kultur.

Arbetsbeskrivning

Arbetet innebär att främja den del av Kulturens folkbildningsverksamhet som bedrivs i Kulturens region Mitt. Arbetet omfattar kontakter med föreningslivet och stödjande insatser för att få till stånd samarbeten som genererar kulturprogram, studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet i Kulturens regi. Insatser som stärker och utvecklar föreningarna och deras demokratiska grund samt arrangemang som bidrar till att stärka och bredda det regionala kulturlivets nätverk är exempel på arbetsinsatser.

 

En viktig del i arbetet är också att synliggöra Kulturens i den lokala och regionala folkbildnings- samt kulturmiljön. Här kan det handla om att delta i folkbildningens lokala eller regionala samverkansråd eller dyl. nätverk samt att verka för att fler kulturföreningar och en bredd av människor får ta del av Kulturens erbjudanden. Arbetet som regional föreningskontaktperson innebär därmed uppsökande insatser i syfte att nå nya grupper, och då gärna folkbildningens prioriterade målgrupper (utrikes födda, personer långt från arbetsmarknaden och personer med funktionsnedsättning).

 

Arbetet innefattar också att genomföra introduktionssamtal med nya föreningar, arrangera och leda Kulturens ledarutbildning för cirkelledare samt att tillsammans med såväl nya som redan befintliga samarbetsföreningar planera och följa upp verksamhet och vara ett stöd i tex användandet av e-tjänsten och i frågor som berör folkbildningens regelverk med mera.

 

Tillsammans med övriga kollegor säkerställer du att Kulturens efterlever de villkor som ställs på landets statsbidragsberättigade studieförbund.

Kvalifikationer

  • Kunskap om studieförbundens statsbidragsvillkor samt erfarenhet av arbete på studieförbund.
  • Erfarenhet av att arbeta i verktyget Gustav samt studieförbundens digitala e-tjänst.
  • Kunskaper inom Office365, Word och Excel.

Meriterande

  • Tidigare erfarenhet av arbete med studieförbundens prioriterade målgrupper
  • Kunskaper om civilsamhällets organisationer och föreningsliv
  • Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Övrigt

Kulturens erbjuder friskvårdsbidrag, kostnadsersättning för läkarbesök och läkemedel. Kulturens är medlem i arbetsgivarorganisationen Fremia och följer Fremias kollektivavtal med Unionen (tjänstemannaavtalet).

Ansökan

Skriftlig ansökan i form av personligt brev och CV mailas till jobb@kulturens.se

Märk din ansökan med ”regional föreningskontakt region Mitt” i ämnesraden.

Sista ansökningsdag

Urval och intervjuer sker andra och tredje veckan i augusti. Sista ansökningsdag 2022-08-07

Frågor om anställningen besvaras av

Anna Åhlin Orwin, chef för funktionen genreutveckling, telefon 0723-06 06 46

Remona de Maré, ordf. Unionens lokala (Kulturens) fackklubb, telefon 070-272 96 74

Om anställningen

Fast månadslön. Oreglerad målorienterad tjänst, arbete på kvällar och helger kan förekomma.

Arbetsgivaren

Kulturens Bildningsverksamhet (Kbv)