Riktlinjer för hur vi tillsammans synliggör vårt samarbete, användning av Kulturens logotyp och vår grafiska profil

Syftet med Kulturens grafiska profil är att se till att användandet av Kulturens logotyp och olika grafiska byggstenar sker konsekvent i alla kommunikationskanaler. Oavsett om det är i tryck eller för digitala medier. Det är viktigt att Kulturens visuella bildspråk genomsyras av vår verksamhet och våra värderingar.

Kontakta kommunikationsansvarig vid frågor kring användandet!

Kulturens medlemsorganisationer och samarbetsföreningar ska ha Kulturens logotyp väl synlig på sin hemsida, samt vid all marknadsföring, annonsering och skyltning för arrangemang som görs i samarbete med Kulturens. För mer information om hur Kulturens arbetar med anordnarskap se våra riktlinjer för hur vi tillsammans synliggör vårt arbete.

Riktlinjer för hur vi tillsammans synliggör vårt samarbete

Kulturens logotyp

Kulturens logotyp kan användas i två färger, vit eller svart. Den ska aldrig färgas med Kulturens komplementfäger. Den får inte beskäras, skalas om eller på något annat sätt förändras i sina proportioner.

Logotyp med devis

I första hand använder vi vår logotyp med devisen ”studieförbundet för kulturutövare”. Den får inte beskäras, skalas om eller på något annat sätt förändras i sina proportioner.

Ladda hem vår logotyp:

Högerklicka och välj “Spara som”

 Loggor med vit text och transparent bakgrund (png):

Stor logga med vit text – för utskrift

Liten logga med vit text för web

 

Loggor med svart text och transparent bakgrund (png):

Stor logga med svart text – för utskrift

Liten logga med svart text för web

 

Loggor med svart text i JPG och PDF format:

Ladda ner logotyp med devis i pdf-format

Ladda ner logotypen i jpg-format

 

*Kontakta Kulturens för högupplöst version för större tryck tryck m.m.


Logotyp för samarbeten

När Kulturens deltar i samarbetsprojekt med andra organisationer så ska denna grafik användas.

Ladda hem vår samarbetslogotyp

Högerklicka och välj “Spara som”

 

Samarbetsogotp med svart text i PNG (för web)  och PDF format (för utskrift):

Ladda ner svart samarbetslogotyp i pdf-format

Ladda ner svart samarbetslogotyp i png-format

 

Samarbetslogotp med vit text i PNG (för web) och PDF format (för utskrift):

Ladda ner vit samarbetslogotyp i pdf-format

Ladda ner vit samarbetslogotyp i png-format

 

*Kontakta Kulturens för högupplöst version för större tryck tryck m.m.


Illustration och färger

Åtta färger finns utvalda. De används parvis i illustrationer, diagram och infografik.


Typsnitt

Kulturens använder sig av två typsnitt i sin kommunikation för igenkänning och tydlighet.

Trade Gothic finns i flera olika vikter och används i extern kommunikation som tex trycksaker.

Garamond är förinställd i våra brevmallar och används främt i skriftlig kommunikation som tex brev.


Bildspråk

Kulturens bildspråk ska genomsyras av människor och närvaro i verksamheten. Fotografen får gärna befinna sig mitt bland kulturutövandet för att verkligen dokumentera och visa på glädje och gemenskap. Själva utövandet är centralt i Kulturens men bredden på verksamheten är viktig.

Exempel

Anna Glantz

kommunikatör 

anna.glantz@kulturens.se

070-523 46 17