Förbundsstyrelse

2019–2021

Ordförande: Magnus Eriksson  magnus.eriksson@kulturens.se

Vice ordförande: Karin Inde

Ledamot: Kristina Berneholm
Ledamot: Saga Hedberg
Ledamot: Hanna Hult Rosén
Ledamot: Thuva Härdelin
Ledamot: Marianne Halling
Ledamot: Christel Larsson Lunderquist
Ledamot: Cathia Mörner
Ledamot: Ulrika Rapp

Verkställande utskottet (VU) består av ordförande Magnus Eriksson, vice ordförande Karin Inde samt Christel Larsson Lunderquist.

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande samt minst fem och högst tio ledamöter. Då det inte är förbundsstämma, är det styrelsen som är organisationens beslutande och verkställande organ.

Valberedningens sammankallade: Ulf H Svensson  ulf.hagestrom@kulturens.se

 

Mötesplan 2020

Tisdag 18 februari kl 12.00 – 17.00
Tisdag 31 mars kl 18.00 – 19.00 telefonmöte
Tisdag 5 maj kl 12.00 – 17.00
Söndag 30 augusti kl 13.00 – 16.00 (i samband med Kulturens Möte)
Tisdag 24 november kl 12.00 – 17.00
Kulturens styrelse: Marianne Halling, Kristina Berneholm, Saga Löved, Karin Inde, Christel Larsson Lunderquist och Magnus Eriksson. Saknas på bilden gör Hanna Hult Rosén, Cathia Mörner, Thuva Härdelin samt Ulrika Rapp.
Foto: Stina Gullander.

Regioner

Region Norr


Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland.

ORDFÖRANDE
Ove Bucht
ove.bucht@kulturens.se

DOKUMENT
Region Norr verksamhetsberättelse & bokslut 2018

Region Mitt


Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Uppsala, Värmland, Örebro.

ORDFÖRANDE
Torbjörn Brännlund
torbjorn.brannlund@kulturens.se

DOKUMENT
Region Mitt verksamhetsberättelse & bokslut 2018

Region Öst


Stockholm, Gotland, Östergötland, Södermanland.

ORDFÖRANDE

Niclas Blixt

niclas.blixt@kulturens.se

DOKUMENT
Region Öst verksamhetsberättelse & bokslut 2018

Region Mitt Norr

Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Dalarna

ORDFÖRANDE

Jenny Samuelsson

jenny.samuelsson@kulturens.se

Region Väst


Region Syd


Skåne, Blekinge, Kalmar, Jönköping, Kronoberg.

ORDFÖRANDE
Kennet Lunderquist
ulf.kennet.lunderquist@kulturens.se

DOKUMENT
Region Syd verksamhetsberättelse & bokslut 2018