Förbundsstyrelse

2019–2021

Ordförande: Magnus Eriksson  magnus.eriksson@kulturens.se

Vice ordförande: Karin Inde

Ledamot: Kristina Berneholm
Ledamot: Saga Löved
Ledamot: Hanna Hult Rosén
Ledamot: Thuva Härdelin
Ledamot: Marianne Halling
Ledamot: Christel Larsson Lunderquist
Ledamot: Cathia Mörner
Ledamot: Ulrika Rapp

Verkställande utskottet (VU) består av ordförande Magnus Eriksson, vice ordförande Karin Inde samt Christel Larsson Lunderquist.

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande samt minst fem och högst tio ledamöter. Då det inte är förbundsstämma, är det styrelsen som är organisationens beslutande och verkställande organ.

Valberedningens sammankallade: Ulf H Svensson  ulf.hagestrom@kulturens.se

Verksamhetsberättelse och årsbokslut: Kulturens_VB_ÅB_2019

Mötesplan 2021

Tisdag 26 januari 15.00 -17.00 digitalt möte

Tisdag 9 mars 15.00 – 17.00 digitalt möte

Tisdag 4 maj 15.00 – 17.00 digitalt möte

Konstituerande styrelsemöte lördag 22 maj direkt efter förbundsstämman digitalt möte

Söndag 29 augusti 13.00 – 16.00 fysiskt möte

Tisdag 26 oktober 15.00 – 17.00 digitalt möte

Tisdag 23 november 12.00 – 17.00 fysiskt möte

Förbundsstämma lördag 22 maj 2021 11.00 – 15.00 digitalt möte

Kulturens Möte för förtroendevalda och medarbetare lördag 28 – söndag 29 augusti 2021 lunch till lunch, fysiskt möte

 

Kulturens styrelse: Marianne Halling, Kristina Berneholm, Saga Löved, Karin Inde, Christel Larsson Lunderquist och Magnus Eriksson. Saknas på bilden gör Hanna Hult Rosén, Cathia Mörner, Thuva Härdelin samt Ulrika Rapp.
Foto: Stina Gullander.

Regioner

Region Mitt


Östergötlands län, Västmanlands län, Värmlands län, Örebro län.

 

ORDFÖRANDE
Torbjörn Brännlund
torbjorn.brannlund@kulturens.se

DOKUMENT

 

Verksamhetsplan Region Mitt 2020

Kulturens VB o ÅB Region Norr 2019

Kulturens VB o ÅB Region Mitt 2019

Region Mitt Norr

Västernorrlands län, Jämtlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län

 

ORDFÖRANDE

Jenny Samuelsson

jenny.samuelsson@kulturens.se

DOKUMENT

Kallelse årsstämma 2021 Kulturens Region Mitt Norr

Kulturens Mitt Norr Verksamhetsplan 2020

Region Syd


Skåne, Blekinge län, Kalmar län, Jönköpings län, Kronobergs län.

 

ORDFÖRANDE
Kennet Lunderquist
ulf.kennet.lunderquist@kulturens.se

DOKUMENT

Verksamhetsplan 2020 Region Syd

Kulturens VB o ÅB Region Syd 2019