Förbundsstyrelse

2019–2021

Ordförande: Magnus Eriksson  magnus.eriksson@kulturens.se

Vice ordförande: Karin Inde

Ledamot: Kristina Berneholm
Ledamot: Saga Löved
Ledamot: Hanna Hult Rosén
Ledamot: Thuva Härdelin
Ledamot: Marianne Halling
Ledamot: Christel Larsson Lunderquist
Ledamot: Cathia Mörner
Ledamot: Ulrika Rapp

Verkställande utskottet (VU) består av ordförande Magnus Eriksson, vice ordförande Karin Inde samt Christel Larsson Lunderquist.

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande samt minst fem och högst tio ledamöter. Då det inte är förbundsstämma, är det styrelsen som är organisationens beslutande och verkställande organ.

Valberedningens sammankallade: Ulf H Svensson  ulf.hagestrom@kulturens.se

Verksamhetsberättelse och årsbokslut: Kulturens_VB_ÅB_2019

Mötesplan 2020

Tisdag 18 februari kl 12.00 – 17.00
Tisdag 31 mars kl 18.00 – 19.00 telefonmöte
Tisdag 5 maj kl 12.00 – 17.00
Söndag 30 augusti kl 13.00 – 16.00
Tisdag 24 november kl 12.00 – 17.00

 

Kulturens styrelse: Marianne Halling, Kristina Berneholm, Saga Löved, Karin Inde, Christel Larsson Lunderquist och Magnus Eriksson. Saknas på bilden gör Hanna Hult Rosén, Cathia Mörner, Thuva Härdelin samt Ulrika Rapp.
Foto: Stina Gullander.

Regioner

Region Norr


Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland.

ORDFÖRANDE
Ove Bucht
ove.bucht@kulturens.se

DOKUMENT

Kulturens verksamhetsplan Region Norr 2020

Kulturens VB o ÅB Region Norr 2019

Region Mitt


Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Uppsala, Värmland, Örebro.

 

ORDFÖRANDE
Torbjörn Brännlund
torbjorn.brannlund@kulturens.se

DOKUMENT

Verksamhetsplan Region Mitt 2020

Kulturens VB o ÅB Region Norr 2019

Kulturens VB o ÅB Region Mitt 2019

Region Öst


Stockholm, Gotland, Östergötland, Södermanland.

 

ORDFÖRANDE

Niclas Blixt

niclas.blixt@kulturens.se

DOKUMENT

Verksamhetsplan Kulturens Region Öst 2020

Kulturens VB o ÅB Region Öst 2019

Region Mitt Norr

Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Dalarna

 

ORDFÖRANDE

Jenny Samuelsson

jenny.samuelsson@kulturens.se

DOKUMENT

Kulturens Mitt Norr Verksamhetsplan 2020

Region Väst


Västra Götaland, Halland.

 

ORDFÖRANDE
Britt-Marie Jonsson
britt-marie.jonsson@kulturens.se

DOKUMENT

Kulturens Verksamhetsplan Region Väst 2020

Kulturens VB o ÅB Region Väst 2019

Region Syd


Skåne, Blekinge, Kalmar, Jönköping, Kronoberg.

 

ORDFÖRANDE
Kennet Lunderquist
ulf.kennet.lunderquist@kulturens.se

DOKUMENT

Verksamhetsplan 2020 Region Syd

Kulturens VB o ÅB Region Syd 2019