Förbundsstyrelse

2021–2023

Ordförande: Åsa Kratz
Vice ordförande: Christel Larsson Lunderquist

Ledamot: Marianne Halling
Ledamot: Walter Brolund
Ledamot: Saga Löved
Ledamot: Hadrian Prett
Ledamot: Kenneth Johnson
Ledamot: Hanna Hult Rosén
Ledamot: Kerstin Åhlin Andersson
Ledamot: Isak Bergström
Ledamot: Susanna Dahlberg

Verkställande utskottet (VU) består av ordförande Åsa Kratz, vice ordförande Christel Larsson Lunderquist samt Walter Brolund.

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande samt minst fem och högst tio ledamöter. Då det inte är förbundsstämma, är det styrelsen som är organisationens beslutande och verkställande organ.

Valberedningen:
Valberedningens sammankallade: Ulf H Svensson  ulf.hagestrom@kulturens.se
Magnus Eriksson
Perry Göransson
Irené Ala-Jukuri
Anna Rydborg
Lennart Åkermark

Mötesplan 2021

Tisdag 26 januari 15.00–17.00, digitalt möte
Tisdag 9 mars 15.00–17.00, digitalt möte
Tisdag 4 maj 15.00–17.00, digitalt möte
Förbundsstämma lördag 22 maj 2021 11.00–15.00, digitalt möte
Konstituerande styrelsemöte lördag 22 maj direkt efter förbundsstämman digitalt möte
Extrainsatt styrelsemöte måndag 14 juni 18.00–20.00, digitalt möte

Kulturens Möte för förtroendevalda och medarbetare 22– 23 oktober 2021, fysiskt möte

 

Ordförande Åsa Kratz

asa.kratz@kulturens.se
Telefon: 070-176 32 14


Regioner

Region Norr


Region Mitt


Östergötlands län, Västmanlands län, Värmlands län, Örebro län.

ORDFÖRANDE
Torbjörn Brännlund
torbjorn.brannlund@kulturens.se

DOKUMENT

Adobe PDF Kulturens Region Mitt Verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse 2020

Region Öst


Stockholms län, Gotlands län, Uppsala län

ORDFÖRANDE
Niclas Blixt
niclas.blixt@kulturens.se

DOKUMENT

Adobe PDF Kulturens Region Öst Verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse 2020

Region Mitt Norr


Västernorrlands län, Jämtlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län

ORDFÖRANDE
Jenny Samuelsson
jenny.samuelsson@kulturens.se

DOKUMENT

Adobe PDF Kulturens Region MittNorr Verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse 2020

Region Väst


Västra Götalands län, Hallands län.

ORDFÖRANDE
Britt-Marie Jonsson
britt-marie.jonsson@kulturens.se

DOKUMENT

Adobe PDF Kulturens Region Väst Verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse 2020

Region Syd


Skåne, Blekinge län, Kalmar län, Jönköpings län, Kronobergs län.

ORDFÖRANDE
Kennet Lunderquist
ulf.kennet.lunderquist@kulturens.se

Adobe PDF Region Syd Verksamhetsberättelse Årsbokslut Revisionsberättelse 2020