Förbundsstyrelse

2019–2021

Ordförande: Magnus Eriksson  magnus.eriksson@kulturens.se

Vice ordförande: Karin Inde

Ledamot: Kristina Berneholm
Ledamot: Saga Löved
Ledamot: Hanna Hult Rosén
Ledamot: Thuva Härdelin
Ledamot: Marianne Halling
Ledamot: Christel Larsson Lunderquist
Ledamot: Cathia Mörner
Ledamot: Ulrika Rapp

Verkställande utskottet (VU) består av ordförande Magnus Eriksson, vice ordförande Karin Inde samt Christel Larsson Lunderquist.

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande samt minst fem och högst tio ledamöter. Då det inte är förbundsstämma, är det styrelsen som är organisationens beslutande och verkställande organ.

Valberedningens sammankallade: Ulf H Svensson  ulf.hagestrom@kulturens.se

Mötesplan 2021

Tisdag 26 januari 15.00 -17.00 digitalt möte

Tisdag 9 mars 15.00 – 17.00 digitalt möte

Tisdag 4 maj 15.00 – 17.00 digitalt möte

Konstituerande styrelsemöte lördag 22 maj direkt efter förbundsstämman digitalt möte

Söndag 29 augusti 13.00 – 16.00 fysiskt möte

Tisdag 26 oktober 15.00 – 17.00 digitalt möte

Tisdag 23 november 12.00 – 17.00 fysiskt möte

Förbundsstämma lördag 22 maj 2021 11.00 – 15.00 digitalt möte

Kulturens Möte för förtroendevalda och medarbetare lördag 28 – söndag 29 augusti 2021 lunch till lunch, fysiskt möte

 

Kulturens styrelse: Marianne Halling, Kristina Berneholm, Saga Löved, Karin Inde, Christel Larsson Lunderquist och Magnus Eriksson. Saknas på bilden gör Hanna Hult Rosén, Cathia Mörner, Thuva Härdelin samt Ulrika Rapp.
Foto: Stina Gullander.

Regioner

Region Norr


Region Mitt


Östergötlands län, Västmanlands län, Värmlands län, Örebro län.

ORDFÖRANDE
Torbjörn Brännlund
torbjorn.brannlund@kulturens.se

DOKUMENT

Adobe PDF Kulturens Region Mitt Verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse 2020

Region Öst


Stockholms län, Gotlands län, Uppsala län

ORDFÖRANDE
Niclas Blixt
niclas.blixt@kulturens.se

DOKUMENT

Adobe PDF Kulturens Region Öst Verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse 2020

Region Mitt Norr


Västernorrlands län, Jämtlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län

ORDFÖRANDE
Jenny Samuelsson
jenny.samuelsson@kulturens.se

DOKUMENT

Adobe PDF Kulturens Region MittNorr Verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse 2020

Region Väst


Västra Götalands län, Hallands län.

ORDFÖRANDE
Britt-Marie Jonsson
britt-marie.jonsson@kulturens.se

DOKUMENT

Adobe PDF Kulturens Region Väst Verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse 2020