Förbundsstyrelse

2021–2023

Ordförande: Åsa Kratz
Vice ordförande: Christel Larsson Lunderquist

Ledamot: Marianne Halling
Ledamot: Walter Brolund
Ledamot: Saga Löved
Ledamot: Hadrian Prett
Ledamot: Kenneth Johnson
Ledamot: Hanna Hult Rosén
Ledamot: Kerstin Åhlin Andersson
Ledamot: Isak Bergström
Ledamot: Susanna Dahlberg

Verkställande utskottet (VU) består av ordförande Åsa Kratz, vice ordförande Christel Larsson Lunderquist samt Walter Brolund.

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande samt minst fem och högst tio ledamöter. Då det inte är förbundsstämma, är det styrelsen som är organisationens beslutande och verkställande organ.

Valberedningen:
Valberedningens sammankallade: Ulf H Svensson  ulf.hagestrom@kulturens.se
Magnus Eriksson
Perry Göransson
Irené Ala-Jukuri
Anna Rydborg
Lennart Åkermark

Ordförande Åsa Kratz

asa.kratz@kulturens.se
Telefon: 070-176 32 14

Förbundsstyrelsens styrelsemöten 2022

JANUARI (fysiskt Sundbyberg)
22 januari, lördag, fysiskt styrelsemöte 09.00-16.00 Sundbyberg.
FEBRUARI
16 februari, onsdag, digitalt möte 18.00-21.00
MARS
17 mars, torsdag, digitalt möte 18.00-21.00
APRIL
19 april, tisdag, digitalt möte 18.00-21.00
MAJ (fysiskt Stockholm)
22 maj, söndag, fysiskt styrelsemöte 13.00-16.00
________________________________________________

Juni-juli mötesuppehåll
________________________________________________
AUGUSTI (fysiskt Örebro)
27-28 augusti, lördag och söndag, Fysiskt styrelsemöte.
SEPTEMBER
29 september, torsdag, digitalt möte 18.00-21.00
OKTOBER
26 oktober, onsdag, digitalt möte 18.00-21.00
DECEMBER
6 december, tisdag, digitalt möte 18.00-21.00


Regioner