Förbundsstyrelse

2019–2021

Ordförande: Magnus Eriksson  magnus.eriksson@kulturens.se

Vice ordförande: Karin Inde

Ledamot: Kristina Berneholm
Ledamot: Saga Löved
Ledamot: Hanna Hult Rosén
Ledamot: Thuva Härdelin
Ledamot: Marianne Halling
Ledamot: Christel Larsson Lunderquist
Ledamot: Cathia Mörner
Ledamot: Ulrika Rapp

Verkställande utskottet (VU) består av ordförande Magnus Eriksson, vice ordförande Karin Inde samt Christel Larsson Lunderquist.

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande samt minst fem och högst tio ledamöter. Då det inte är förbundsstämma, är det styrelsen som är organisationens beslutande och verkställande organ.

Valberedningens sammankallade: Ulf H Svensson  ulf.hagestrom@kulturens.se

Verksamhetsberättelse och årsbokslut: Kulturens_VB_ÅB_2019

Mötesplan 2020

Tisdag 18 februari kl 12.00 – 17.00
Tisdag 31 mars kl 18.00 – 19.00 telefonmöte
Tisdag 5 maj kl 12.00 – 17.00
Söndag 30 augusti kl 13.00 – 16.00 (i samband med Kulturens Möte)
Tisdag 24 november kl 12.00 – 17.00

 

Kulturens styrelse: Marianne Halling, Kristina Berneholm, Saga Löved, Karin Inde, Christel Larsson Lunderquist och Magnus Eriksson. Saknas på bilden gör Hanna Hult Rosén, Cathia Mörner, Thuva Härdelin samt Ulrika Rapp.
Foto: Stina Gullander.

 


Regioner

Välkommen till Kulturens regionala årsstämmor!

I år genomför vi dem via telefonkonferenser med anledning av coronaviruset. Detta medför att tiden för årsstämman har justerats något. Se dag och tid enligt schema. Kontakta respektive ordförande för praktisk information och teknisk information gällande mötet.

Lördag den 21 mars 2020
Region Väst kl. 10.30 – 12.30

Lördagen den 28 mars 2020
Region Syd kl. 11.00 – 12.15
Region Öst kl. 12.30 – 13.45
Region Mitt Norr kl. 14.00- 15.30

Söndagen den 29 mars 2020
Region Mitt kl. 11.00 – 13.00
Region Norr kl. 18.00 -20.00

Region Mitt Norr

Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Dalarna

 

ORDFÖRANDE

Jenny Samuelsson

jenny.samuelsson@kulturens.se

DOKUMENT

Kallelse årstämman Mitt Norr 2020

Kulturens Mitt Norr Verksamhetsplan 2020

Budget2020Regionerna