Vill din förening skapa ett online event, streama en konsert, göra en dansuppvisning, en guidad tur på en utställning eller spela teater  framför kamerorna?  Under hösten 2020 kan föreningar ansöka om stöd till digital medieproduktion med Kulturens. Ansök senast 1 november 2020.

Det är stor efterfrågan på digital kompetens inom Kulturens medlemsorganisationer och samarbetsföreningar för att kunna dokumentera aktiviteter, kommunicera med aktiva och/eller publik, samt sprida arrangemang exempelvis via streaming eller filminspelning. Kulturens har identifierat ett behov av dels en kompetenshöjande insats inom det digitala området, dels en möjlighet att beställa hjälp främst med digitala tjänster och mediaproduktion. Mot bakgrund av detta har Kulturens beslutat att införa ett ekonomiskt stöd till digital mediaproduktion, möjligt att söka för alla medlemsorganisationer och samarbetsföreningar. 

Den pågående pandemin har påverkat vårt samhälle väldigt starkt. Virusutbrottet har tvingat oss till social distansering och detta har skapat många nya utmaningar inte minst för Kultursverige och den ideella kultursektorn. För kulturlivet spelar de digitala möjligheterna en stor roll för att kulturen ska kunna överleva. Streaming, livesändning, DIY, hemmaproduktion, webbinarium etc. har varit ord vi har börjat se, läsa och använda dagligen.  

Möjligheterna att skapa och sprida kultur genom digitala medier är nästintill obegränsade! Streaming, filminspelning, podcasts och så vidare… Men det kan vara svårt att komma igång eller att nå den kvalitet som önskas. Därför erbjuder Kulturens sätt som kan hjälpa er att medieproducera kring er verksamhet. Vill din förening skapa ett online event, streama en konsert, göra en dansuppvisning, en guidad tur på en utställning eller spela teater framför kamerorna?  

– Vårt produktionsteam kan komma till er förening och sköta produktionen. Under processen får ni också lära er mer om hur det går till. 

– Om ni själva vill sköta produktionen finns ett ekonomiskt stöd till digital medieproduktion.  

Alla Kulturens medlemsorganisationer och samarbetsföreningar kan söka. Tillsammans visar vi folkbildningens kraft i Sveriges kulturliv! 

 

Starta din studiecirkel redan nu!

Om du redan vet att du vill ta del av den här möjligheten starta din studiecirkel redan nu!  

Föranmälan via e-tjänsten: https://etjanst.kulturens.net/ 

Saknar du konto? Ansök här: https://www.kulturens.se/digitala-tjanster-ledare/ 

Stödets syfte

Syftet med stödet är att öka den digitala kompetensen och medvetenheten om möjligheterna med att nå ut till aktiva och publik via digitala kanaler. Stödet ska möjliggöra för Kulturens föreningar att skapa digital medieproduktion för att kunna visa upp sin verksamhet, Kulturens och folkbildningen i digitala kanaler. Detta sker med fördel med hjälp av Kulturens produktionsteam.  

Vem kan söka? Hur mycket?

Samarbetsföreningar och medlemsorganisationer till Kulturens kan söka stöd i form av något av dessa två alternativ:  

  • Kulturens produktionsteam på plats hos din förening samt fortbildning (se förklaring under rubriken Villkor)
     
  • Medel upp till 15.000kr för egen produktion.  

Villkor

Stödet kan sökas för att ta fram en digital medieproduktion som till exempel en livestreamad konsert, dansuppvisning, teater, guidad tur i en utställning eller inspelat material till exempel en dokumentär om föreningens verksamhet. 

Processen för produktion ska påbörjas under 2020 och kan fortlöpa under 2021. 

Produktionsteam

Ni som söker stöd uppmanas först och främst att anlita något av våra produktionsteam för att förverkliga er idé. Teamet kommer till dig med utrustning och personal för att spela in eller streama er verksamhet. I samband med detta får ni också fortbildning kring produktionsprocessen så att ni i framtiden kan göra egna produktioner. 

Egen produktion

Vid egen produktion kan stödet användas till hyra av utrustning, arvoden för teknisk personal och andra för produktionen relevanta kostnader som till exempel royalties, licensavgifter, distribution av tidigare skapad produktion. Ansökningar som avser inköp av utrustning kommer inte prioriteras. Vi förväntar oss en hög teknisk kvalité av den färdiga produkten. 

I produktionen ska det synliggöras att denna sker i samarbete med Kulturens. 

Kulturens förbehåller sig rätten att använda slutproduktionen, eller delar av slutproduktionen, fritt inom Kulturens egna kommunikationskanaler såsom på Facebook, i nyhetsbrev och på hemsidan. 

Satsningar ska vara i linje med statens fyra syften med statsbidraget till folkbildningen och ska avse folkbildningsverksamhet. 

Läs mer om folkbildning med Kulturens här 

Ansökan

Ansökan om stöd till digitalmedieproduktion är nu stängd och arbete med handläggning har börjat. Besked meddelas till sökande via e-post.
Välkommen att söka nästa omgång under 2021! Mer info kommer senare.
Håll dig uppdaterad via kulturens.se eller vår facebook
https://www.facebook.com/Kulturensbildningsverksamhet
Frågor? Skicka ett mejl till stoddigitalmedia@kulturens.se

TIPS! Om ni är intresserade av streaming, anordnar Kulturens i höst också två webbinarier på temat. Läs mer och anmäl dig till webbinarierna här: https://kulturenskurser.se/webbinarier