Under det här seminariet berättar Lars-Göran Wadén och Johan Seige om hur du gör ditt kulturarrangemang mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Här handlar det inte enbart om det praktiska tillgängliggörandet utan i första hand om hur du förmedlar informationen till målgruppen. TK, som står för Tillgänglig Kultur, och är en ny applikation där vi vill samla landets alla kulturarrangörers tillgänglighetsinformation. Appen skapas som en del av ett Arvsfondsprojekt som drivs av Kulturens Bildningsverksamhet